Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kun­nan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitii­kasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muu­ta toimintaa. Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

     
Puh.joht. Seija Junno 040-5578801 KESK
Varapj. Aaro Vikki 040-5463638 KESK
  Airi Juntunen 045-1342202 KESK
  Eila Pihkakoski 050-3440533 KESK
  Matti Hilli 044-3030665 KESK
  Jaakko Myllykoski 044-0333791 KESK
  Jani Takkinen 050-5430392 SDP
       
  etunimi.sukunimi(at)siikalatva.fi