Kenelle oikeus varhaiskasvatukseen

Kenellä oikeus varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuslaki takaa kaikille lapsille varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Vanhemmat voivat valita osapäiväisen tai osaviikkoisen varhaiskasvatuksen. Päiväkodinjohtaja päättää tarkemmat lapsikohtaiset päivittäiset kellonajat ja viikonpäivät. Esiopetuksessa olevan lapsen kohdalla 20 tuntia toteutuu jo esiopetuksen puitteissa. Lapsi voi saada 20 tuntia laajempaa varhaiskasvatusta, jolloin varhaiskasvatuksen tarpeesta pyydetään huoltajilta selvitys.

Isyysvapaan aikana lapsella, jonka osalta isyysvapaata on haettu, ei ole varhaiskasvatusoikeutta eikä siltä ajalta voida periä maksua. Hoitopaikka säilyy isyysvapaan ajan.

Varhaiskasvatusoikeuden periaatteet:

1) Oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen/viikko
Kun toinen vanhemmista on kotona:
- vanhempi/huoltaja hoitaa perheen toista lasta äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla tai kotihoidontuella
- vanhempi/huoltaja on työtön
- vanhempi/huoltaja on eläkkeellä
- työ tai opiskelu ei ole kokopäiväistä
- vanhempi/huoltaja on esim. vuorotteluvapaalla tai lomautettuna
- Kun vanhempi/huoltaja tekee vapaaehtoistyötä, talkootyötä tai palkatonta työtä (lapsella on oikeus 20 tunnin varhaiskasvatukseen, koska kyse ei ole työsuhteesta)

2) Oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen/viikko (kokopäivähoito)
Jos huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat päätoimisesti, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssä, lapsella on oikeus kokopäiväiseen hoitopaikkaan.
Työn tai opiskelun päätyttyä on lapsella oikeus kokopäivähoitoon kahden kuukauden ajan.

3) Oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen/viikko (tuntimäärä vaihtelee)

Laajempi tarve määritellään seuraavissa tilanteissa erikseen ja se voi tarkoittaa esimerkiksi 25 tai 30 tuntia/viikko. Laajempi oikeus voidaan myöntää myös määräajaksi:
- vanhemman osa-aikainen tai väliaikainen työssäkäynti
- työllistymistä edistävään palveluun osallistuminen
- kuntoutus
- lapsen tuen tarve liittyen lapsen kasvuun ja kehitykseen tai perheen olosuhteisiin

Lapsen vanhempien/huoltajien tulee ilmoittaa päiväkodinjohtajalle varhaiskasvatus oikeuden laajuuteen vaikuttavista olennaisista muutoksista viipymättä saatuaan niistä tiedon.