Elinkeinopoliittiset mittarit

Siikalatvan elinkeinopoliittiset mittarit paranivat kohisten 

Hyvä kehitys jatkui edelleen 2016-2018. Tulokset selvästi paremmat kuin koko maassa ja 2. parhaat Pohjois-Pohjanmaalla. Suomen Yrittäjät julkaisee kuntien elinkeinopoliittiset mittarit ja niiden kehittymisen joka toinen vuosi. Siikalatva on yksi eniten tuloksiaan parantaneista kunnista 2014-2018.
 
 
____________________________________________________________________________________________________