Yrityksille apua koronatilanteesta johtuviin vaikeuksiin

19.03.2020

Yrittäjille apua koronatilanteesta johtuviin vaikeuksiin

Useat organisaatiot voivat auttaa yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Ohessa apua tarjoavia tahoja.

 • Ole yhteydessä suoraan velkojaan ja keskustele tilanteesta jo mieluiten etukäteen, jos näyttää siltä, että tilanne on kriisiytymässä.
 • Ole yhteyksissä omaan pankkiisi. Pankeissa on rakennettu likviditeettipuskureita poikkeustapauksia varten ja nyt niitä voidaan ottaa käyttöön. Tärkeintä on kuitenkin itse olla aktiivinen pankkien suuntaan ja hakea lisärahoitusta. Yrityksen kannattaa olla yhteydessä omiin rahoittajiin heti, kun rahoitustarve ilmenee. Suomen Pankki on päättänyt auttaa koronaviruksesta kärsiviä yrityksiä lainaohjelmalla. Kriisipaketin koko on ensi vaiheessa 500 miljoonaa euroa. Käytännössä ohjelman myötä pankit ja muut luottolaitokset saavat lisää rahaa, jota ne voivat taas lainata eteenpäin yrityksille ja kotitalouksille.
 • Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jos sinulla on Finnveran takaama laina, Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin.
 • Jos sinulla koronaviruksesta johtuvia lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita, voi Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääomalainan takauksella.

o   Finnvera: Finnvera - Ajankohtaista yrityksille koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen.

o   OP: OP Ryhmä tarjoaa helpotusta luottojen maksuaikoihin kotitalouksille ja pk-yrityksille.

o   Nordea: Ajankohtaista koronan vaikutuksista pankkiasiointiin ja markkinatilanteeseen.

o   Danske Bank: Danske Bank tarjoaa tukea ja joustavuutta koronaviruksen vaikutuksiin asiakkailleen.

 • Jos sinulla on käynnissä Business Finlandin projekti, voit lyhentää sen sisällön ja kustannusten raportointiväliä eli käytännössä yritys voi saada maksatusta projektin kustannuksista nopeammin. Lainoihin voi saada lyhennysvapaata. Lisäksi Business Finland avaa torstaina 19. maaliskuuta kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pienet ja keskisuuret yritykset sekä midcap-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin. Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

o   Business Finland: Business Finland - Autamme yrityksiä koronaepidemian aikana.

o   Business Finland: Uusi rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi.

 • Jos sinulla on käynnissä ELY-keskuksen kehittämisavustuksella rahoitettu hanke, ota ensin yhteyttä ELY–keskukseen tarkempien ohjeiden saamiseksi. ELY-keskus suhtautuu myönteisesti käynnissä olevien yrityksen kehittämisavustuksella rahoitettujen hankkeiden toteuttamisaikaan ja sisältöön liittyviin muutoksiin. Esimerkiksi kehittämishankkeen peruuntuneen matkan kustannukset ovat hyväksyttäviä siltä osin, kun korvausta ei muualta voi hakea tai matkaa ei voida siirtää. Samoin hyväksyttäviä ovat erilaisten peruutettujen tilaisuuksien osallistumismaksut, jos ne jäävät rahoituksen saajan lopulliseksi kustannukseksi.

o   Ely-keskuksen kehittämispalveluiden hyödyntäminen ( https://www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut ).

 • TE-palveluiden hyödyntäminen esim. lomautustilanteissa ( www.te-palvelut.fi )
 • Koronatilanne voi aiheuttaa myös vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Verohallinto selvittää parhaillaan helpotuksia verojen maksujärjestelyn ehtoihin yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Lisäksi verohallinto nopeuttaa seuraavien asioiden käsittelyä: alv-palautusten käsittely, maksujärjestelyt, ennakkoverojen muutokset, myöhästymismaksujen perimättä jättäminen, veroilmoitusten lisäajan hakemukset.

o   Vero.fi: Verohallinto tukee yrityksiä.

 • Yleistä neuvontaa talous- ja maksuvaikeuksissa antaa:

o   Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu.

 • Suomen Yrittäjät:

o   Ohjeet työnantajalle

o   Kaikki koronasta yrittäjälle - päivittyvä infosivu

o   Uutinen: Mitä yrittäjien pitää tietää koronaviruksen vaikutuksista omaan toimeentuloon ja yritystoimintaan (webinaarit avoinna myös ei-jäsenille)

o   Koulutukset - linkki webinaareihin

 • Mentorisi.fi - Suomen Yrittäjien jäsenille tarkoitettu palvelu, josta yrittäjä voi löytää ammattilaisen sparraamaan liiketoimintaansa

o   Mentorisi.fi -palvelu on avattu kaikille yrittäjille kevään ajaksi.

 • KELA:

o   Kelan infosivu: Ajankohtaista koronasta