Yksityisteiden avustukset haettavana 15.5.2019 mennessä

23.04.2019

YKSITYISTEN TEIDEN HALTIJAT JA TIEKUNNAT HUOMIO

Siikalatvan kunnan tekniset palvelut julistaa haettavaksi yli 200 m pitkien yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2019. Avustusta haetaan hakulomakkeella, joka tulee palauttaa 15.5.2019 klo 15.00 mennessä Siikalatvan kunnantalolle tai postitse osoitteella Siikalatvan kunta, yksityistiet, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila.

Avustushakemus tulee jättää vuosittain, vaikka tie tai tiekunta olisi saanut avustusta jo aiemmin Siikalatvan kunnalta. Myös sellaisten tiekuntien tulee jättää avustushakemus, jotka ovat olleet vuonna 2018 Siikalatvan kunnan hoidossa, eli avustusluokassa 1.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään. (liitteenä ote yksityistielaista)

Hakemuksen liitteenä on toimitettava vuosikokouksen pöytäkirja ja toimielimen kokoonpano ja yhteystiedot sekä todentaa, että yksityistietä koskevat tiedot on ilmoitettu yksityistierekisteriin, joka löytyy netistä maanmittauslaitoksen sivuilta.  

Tarkempia tietoja avustuksen velvoitteista ja ehdoista löytyy avustusehdoista.

HUOM !!!   Puutteellisia tai myöhässä toimitettuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn, vaan ne hylätään suoraan.

Hakulomakkeita ja -ohjeita saa Siikalatvan kunnantalolta sekä kunnan www-sivuilta. Lisätietoja ja -ohjeita voi tiedustella kunnallistekniikan insinööri Pertti Räsäseltä puh. 044 5118 431.