Vastine uutisointiin Siikalatvan kunnan ja Mehiläisen yhteistyöstä

13.05.2019

YLE uutisoi 10.5.2019   verkkosivuillaan ja TV-uutisissa Siikalatvan kunnan ja Mehiläisen välisestä sote-palveluiden ulkoistussopimuksesta. YLE:n uutisessa todetaan virheellisesti, että aluehallintovirasto olisi ottanut kunnan kaikki sote-palvelut valvontaansa. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (avi) antoi maaliskuussa 2019 ratkaisun, jonka mukaan avi totesi tarpeelliseksi jatkaa Siikalatvan kunnan sote-palveluiden järjestämisen valvontaa. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että virkavastuulla hoidettavat tehtävät järjestetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja että kunta valvoo alueen yksityisiä sote-palveluita asianmukaisella tavalla. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun suomalainen kunta on ollut tämän asian johdosta eri laajuisesti valvonnassa joko avissa tai valvirassa.

 Aluehallintovirasto on tehnyt asiasta tarkastuskäynnin kuntaan jo marraskuussa 2018. Käytäntöjä on tämän johdosta muutettu välittömästi marraskuussa aluehallintoviraston edellyttämällä tavalla. Tuolloin käydyssä keskustelussa todettiin, että esimerkiksi sosiaalipalveluita koskevien päätösten valmistelun työnjako kunnan ja Mehiläisen välillä ei ole kaikilta osin täyttänyt lain vaatimuksia. Toimintaa on jo viime vuonna korjattu avin edellyttämällä tavalla. Osa korjaavista toimista on tehty  talven ja kevään 2019 aikana. Kunta on vahvistanut uuden omavalvontasuunntelman.

 Kunta on myös muilta osin reagoinut aluehallintoviraston edellyttämällä tavalla esimerkiksi lisäämällä kunnan virkasuhteista henkilöstöä päätösten valmistelutyötä varten sekä rekrytoinut johtavalle lääkärille viransijaisen. Kunta on toimittanut aluehallintovirastolle oman vastineensa huomautusta koskien.

 Siikalatvan kunta valvoo palvelun järjestäjänä Mehiläisen toimintaa palveluntuottajana. Kunnan viranhaltijat tekevät valvontaa päivittäin ja se koskee sekä Mehiläisen tuottamia terveys- että sosiaalipalveluita. Kunta valvoo oman roolinsa puitteissa, että Mehiläisen toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset ja että palvelusopimuksen mukainen palvelulupaus toteutuu. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto vastaa virkansa puolesta kaikkien Pohjois-Suomen kuntien järjestämisvastuulla olevien sote-palveluiden valvonnasta. 

Pauli Piilma
kunnanjohtaja