Vanhan Kortteisenkankaan kaatopaikan ympäristöriskit selvitetään

24.10.2018

TIEDOTE

Siikalatvan kunnassa Vanhantienkankaan pohjavesialueella sijaitsevan vanhan Kortteisenkankaan kaatopaikan ympäristöriskit selvitetään

Siikalatvan kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen Siikalatvan kunnassa sijaitsevan Kortteisenkankaan vanhan kaatopaikan ympäristöriskien selvittämisestä. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon –ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja kunnostaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Siikalatvan kunnassa Vanhantienkankaan pohjavesialueella sijaitseva vanha Kortteisenkankaan kaatopaikka on ollut toiminnassa vuosina 1968-1987. Kaatopaikalle sijoitetusta jätteen laadusta ei ole varmaa tietoa, mutta Maaperäntilan tietojärjestelmän mukaan kaatopaikalle on tuotu mm. yhdyskuntajätettä, akkuja, paristoja ja sakokaivolietettä. Kaatopaikka on peitetty purulla, kuorella ja kaivumailla. Nykyisellään kaatopaikka on hyvin maisemoitunut ympäristöönsä erottuen kuitenkin puuston osalta.

Kaatopaikkojen alueella ja niiden ympäristössä toteutetaan loka-marraskuun 2018 aikana kaivinkonetutkimuksia, joilla alueen maaperästä otetaan näytteitä maaperän laatua koskevia analyysejä varten. Samalla asennetaan pohjavesiputkia ja otetaan näytteitä pohjavedestä pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten. Tutkimuksien tarkoituksena on selvittää alueen maaperän ja pohjaveden tila sekä arvioida alueen pilaantuneisuus ja puhdistustarve. Erityishuomio tutkimuksissa kohdennetaan kaatopaikka-alueesta aiheutuvien pohjavesivaikutusten arviointiin, sillä kohde sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Selvitys valmistuu joulukuun 2018 loppuun mennessä.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yhteyshenkilöt:

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, tutkimusten toteuttaja: Jussi Virtanen, puh. 040 861 6516, sähköposti: jussi.virtanen@fcg.fi

Siikalatvan kunta: Hannu Komu, puh. 044 5118 601, sähköposti: hannu.komu@siikalatva.fi

Pirkanmaan ELY-keskus, tutkimusten tilaaja: Henna-Mari Havana, puh. 050 312 8984, sähköposti: henna-mari.havana@ely-keskus.fi