Toimenpiteet kunnissa maatilojen toimintojen turvaamiseksi

23.03.2020

Toimenpiteet kunnissa maatilojen turvaamiseksi

Koronavirustilanne haastaa maatalouden yrityksiä useasta suunnasta. MTK:ssa kriittisimmiksi asioiksi on kirjattu: yrittäjien työkyvyn turvaaminen, lomituksen turvaaminen kaikissa oloissa, kuljetusten turvaminen (kassatilanne ei mahdollista rehujen, polttoaineiden tms. lisähankintaa/varastointia), työvoiman saanti, koneiden varaosien saanti ja rahoituksen turvaaminen. Tartuntojen ehkäiseminen on tilojen osalta senkin vuoksi tarpeellista, että usein tilalla tai sen läheisyydessä asuu riskiryhmään kuuluvia henkilöitä. Olemme kannustaneet tiloja valmiussuunnitelmien päivittämiseen etenkin varahenkilöjärjestelyiden osalta, koska kriittinen piste on eläinten hoidon toteutuminen.

Kevään viljelijätukihaun fyysiset koulutustilaisuudet on muutettu videotallenteiksi ja niistä tiedotetaan viljelijöitä sekä yta-toimijoita MTK-Pohjois-Suomen sivuilla  https://pohjois-suomi.mtk.fi/ ja Tietolinkki-hankkeen sivuilla https://www.kpedu.fi/tietolinkki. Lisäksi MTK:lla on oma sivustonsa Koronatiedotteisiin https://www.mtk.fi/-/korona-1

Valmistelussa on viestintä alueella toimivista tilamyymälöistä ja suoramyyntipisteistä kuluttajille.