Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestää koronajäljityksen koulutusta ja kokoaa listaa jäljitystyöstä kiinnostuneista julkisen sektorin ulkopuolisista toimijoista

29.05.2020

Opintojakso koronavirustapausten tartunnanjäljityksestä avautuu 1. kesäkuuta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto järjestävät yhteistyössä opintojakson koronavirustapausten kontaktien kartoittamisesta ja altistuneiden jäljityksestä.

Opintojakso avautuu maanantaina 1.6. klo 8.00, mutta sen sisältöihin voi tutustua jo nyt Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla, jonne myös opintojaksolle ilmoittautuminen avataan. Opintojakso on avoinna vuoden 2020 loppuun.

Verkossa järjestettävä opintojakso on avoin kaikille, mutta se on suunnattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja alan opiskelijoille.    

Opintojakson käytännön toteutuksesta vastaavat Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto.  

THL varautuu tuleviin tarpeisiin keräämällä listaa jäljitystyöhön haluavista 

THL kokoaa yhteystietolistaa julkisen sektorin ulkopuolella toimivista henkilöistä, organisaatioista ja yhteisöistä, jotka haluavat tarjota resurssejaan kuntien ja sairaanhoitopiirien tartunnanjäljitystyöhön, mikäli epidemian eteneminen kiihtyy uudelleen.  

Yhteystietolistalle liittymisen edellytyksenä on aiempi kokemus tai osaaminen tartuntatautien torjuntatyöstä. Myös opintojakson suorittaneet voivat ilmoittautua listalle.  

THL toimii vain yhteystietojen välittäjänä, eikä esimerkiksi tarkasta listalle ilmoittautuneiden soveltuvuutta jäljitystyöhön. Sairaanhoitopiirit ja kunnat vastaavat tartunnanjäljitystyöstä ja henkilöiden valinnasta.  

·        Muualla kuin julkisella sektorilla työskentelevät voivat ilmoittautua listalle täyttämällä yhteystietolomakkeen.    

·        Julkisella sektorilla työskentelevät voivat olla yhteydessä omaan organisaatioonsa.  

·        Kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat pyytää yhteystietolistan sähköpostitse osoitteesta koronajaljitystuki(a)thl.fi.  

Lisätiedot 

Opintojakso varmistettujen tai epäiltyjen koronavirustapausten kontaktien kartoittamisesta ja jäljityksestä
(Itä-Suomen yliopisto)

THL, Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto järjestävät koulutusta tartuntaketjujen selvittämisestä
(Tiedote 23.4.2020) 
 
Varmistettujen tai epäiltyjen koronavirustapausten kontaktien kartoittaminen ja jäljitys –opintojakso:

Elsi Similä
suunnittelija 
Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate 
etunimi.sukunimi@uef.fi  
p. 050 413 3252 
 
Yhteystietojen kerääminen tartuntajäljitystyöhön:

Saana Saske
suunnittelija 
THL 
p. 029 524 7199  
koronajaljitystuki(a)thl.fi

Tiedote on julkaistu myös verkkosivuillamme: https://thl.fi/fi/-/opintojakso-koronavirustapausten-tartunnanjaljityksesta-avautuu-1.-kesakuuta-thl-keraa-listaa-jaljitystyosta-kiinnostuneista