Koulutusta tulevaisuuden tarpeisiin - Kappaletavara-automaatiota Piippolassa

28.04.2020

Kappaletavara-automaatio 

- tutkinnon osa 30 osp

Sisältö

Kappaletavara-automaation tutkinnon osassa (30 osp) opiskellaan (30 osp) opiskellaan mm. logiikkaohjelmoinnin, robotiikan, pneumatiikan sekä anturitekniikan perusteita. Opetuksen tukena käytetään erilaisia kuljetinmoduuleja, joita ohjelmoimalla saadaan kappaleita siirreltyä ja lajiteltua eri menetelmillä. Opetuslaitteisto kokoaa teoriatiedon käytännönläheiseksi kokonaisuudeksi, joihin opiskelijat voivat soveltaa opiskeltuja asioita. Tutkinnon osa antaa perustiedot automaatiolaitteistojen käyttöönottoon,  kunnossapitoon  ja huoltotöihin.

Koulutus on osa sähkö- ja automaatioalan perustutkintoa. Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakeutua suorittamaan koko tutkinto.

Toteutus

Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna sisältäen lähiopetusta, verkko-opetusta sekä harjoitustehtäviä, tämä mahdollistaa opiskelun myös työn ohessa. Lisäksi koulutus sisältää opetusta tukevia asiantuntijaluentoja ja vierailuja alan yrityksissä. Kontaktipäiviä on n. 20. Koulutuksen ajankohta on 5/2020-2/2021.

Kenelle

Koulutus soveltuu erityisesti henkilöille, joilla on aiempaa osaamista sähköalalta  tai  teollisuuden kunnossapidosta.

Koulutus alkaa

26.5.2020

Paikka

Piippola (Siikalatva) Haapavesi

Hinta

Koulutus on maksuton

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Riikka-Kaisa Nuolioja p. 044 769 2272
riikka-kaisa.nuolioja@jedu.fi

HAE HETI VERKOSSA https://www.jedu.fi/koulutus/sahko-ja-automaatioalan-perustutkinto/4005
-> Hae tutkinnon osaan Kappaletavara-automaatio

Liitetiedostot: