Kaavoitukseen liittyviä maastokäyntejä toteutetaan Piippolassa ja Rantsilassa