Ajankohtaista

Eläinten hyvinvointikorvaus haettavissa 31.1.2020 saakka

Eläinten hyvinvointikorvausta vuodelle 2020 voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat. Hyvinvointikorvauksen sitoumus on haettavissa 31.1.2020 mennessä verkkoasiointipalvelu Vipussa tai paperilomakkeella 472. Myös viljelijät, joilla ei ole ollut aikaisemmin eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta, voivat hakea sitoumusta vuodelle 2020.

Viljelijöiden, jotka aikovat hakea hyvinvointikorvauksen sitoumusta, tulee tutustua uusiin sitoumusehtoihin ja noudattaa niitä 1.1.2020 lähtien.

 

Eläinmääräilmoitus on tehtävä tarvittaessa 17.2.2020 mennessä

Viljelijät voivat nyt ilmoittaa vuonna 2019 hallinnassaan olleiden eläinten määrät Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461. Eläinmääräilmoitus koskee siipikarjan, hevosten ja ponien määriä sekä eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuneiden maatilojen osalta myös sikojen määriä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 17.2.2020.

Maatilan on tehtävä ilmoitus, jos se haluaa käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

 

Tee ympäristökorvauksen syysilmoitus 31.10.2019 mennessä

Voit tehdä syysilmoituksen Vipu-palvelussa syyskuun puolivälistä lähtien. Ilmoita Vipussa lohkot, joilla toteutat toimenpiteitä    

 • lietelannan sijoittaminen peltoon 

 • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 

 • pellon talviaikainen kasvipeitteisyys  

 

 

 

 

 

 

 

Vaihtoehtoisesti voit tehdä ilmoituksen lomakkeella 465. Lisätietoa Ruokaviraston sivuilla https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/ymparistokorvaus/syysilmoitukset/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hevosten pitopaikkojen rekisteröiminen mahdollista sähköisesti

 

 

 

 

 

 

 

Ruokavirasto avasi kesäkuussa sähköisen asioinnin, jonka kautta hevoseläinten pitäjä voi ilmoittaa omat tietonsa ja hevoseläinten pitopaikan tiedot rekisteriin merkittäväksi. Asiointiin kirjaudutaan pankkitunnuksilla osoitteessa https://epr.ruokavirasto.fi

 

 

 

 

 

 

 

Hevoseläinten pitäjää ja pitopaikkaa koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa hevoseläinten tunnistamisesta (222/2017). Ilmoitusvelvollisuus koskee yhtäkin hevosta, ponia, aasia tai näiden risteytystä pitäviä. Ilmoitukset on tehtävä 31.12.2020 mennessä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevään viljelijätukihakukoulutukset

 

 

 

 

 

 

 

SIIKALATVA Pulkkilan kunnantalon valtuustosali 16.4.2019 klo 10

 

 

 

 

 

 

 

VAALA kunnantalon valtuustosali 18.4.2019 klo 10

 

 

 

 

 

 

 

TERVETULOA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansallisen kotieläintuen ennakon haku 25.3.2019 saakka

 

 

 

 

 

 

 

Kansalliset kotieläintuet ovat haettavissa 25.3.2019 saakka verkkoasiointipalvelu Vipussa tai lomakkeella 139. Eläintilat voivat hakea sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea sekä pohjoisten kotieläintukien ennakoita naudoista, uuhista ja kutuista.

 

 

 

 

 

 

 

Pohjoisia kotieläintukia hakevilla viljelijöillä tulee olla voimassa eläintukien osallistumisilmoitus. Ilmoituksen naudoista, uuhista ja kutuista voi tarvittaessa tehdä tukihaun yhteydessä Vipu-palvelussa.

 

 

 

 

 

 

 

Kansallisten kotieläintukien ennakot maksetaan maatiloille huhtikuussa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutukset 2019

 

 

 

 

 

 

 

21.2.2019 Haapavesi Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1

 

 

 

 

 

 

 

26.2.2019 Nivala JEDU auditorio, Maliskyläntie 2

 

 

 

 

 

 

 

20.3.2019 Muhos OSAO auditorio Kirkkotie 1

 

 

 

 

 

 

 

12.4.2019 Liminka Liminganlahden luontokeskus, Rantakurvi 6

 

 

 

 

 

 

 

Kevät 2019 Kuusamo, aika ja paikka selviävät myöhemmin

 

 

 

 

 

 

 

Syksy 2019 Oulun seutu, aika ja paikka selviävät myöhemmin

 

 

 

 

 

 

 

Tutkinto sisältää koulutuksen + tentin. Tutkinto vaaditaan kaikilta niiltä kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjiltä, jotka suorittavat kasvinsuojeluruiskutuksia sekä ostavat kasvinsuojeluaineita. Kasvinsuojelututkinto on voimassa 5 vuotta.

 

 

 

 

 

 

 

Kurssin hinta 80 € (käteismaksu) sisältäen kahvin. Ennakkoilmoittautumiset viimeistään kaksiviikkoa ennen kurssin ajankohtaa ProAgria Oulu, puh. 08 316 8611 (vaihde)

 

 

 

 

 

 

 

tai anne.kipina@proagria.fi tai www.proagriaoulu.fi/koulutukset -ja-tapahtumat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eläinten hyvinvointikorvaus haettavissa 31.1.2019 saakka

 

 

 

 

 

 

 

Eläinten hyvinvointikorvausta vuodelle 2019 voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat. Hyvinvointikorvauksen sitoumus on haettavissa verkkoasiointipalvelu Vipussa tai lomakkeella 472 31.1.2019 saakka. Myös viljelijät, joilla ei ole ollut aikaisemmin eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta, voivat hakea sitoumusta vuodelle 2019. Hyvinvointikorvaukseen sitoutuvien on noudatettava sitoumusehtoja 1.1.2019 lähtien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoden 2018 kriisituet tukialueilla C1, C2, C2P ja C-alueen saaristo

 

 

 

 

 

 

 

Tukialueilla C1,C2,C2P ja C-alueen saaristossa korvataan kasvukauden 2018 poikkeuksellisten sääolosuhteiden aiheuttamaa tuotannon menetystä pohjoisen hehtaarituen lisämaksulla kevätvehnäaloille. Voit hakea tukea jos olet viljellyt vehnää kyseisillä tukialueilla kasvukaudella 2018. Hae tukea viimeistään 31.1.2019 Vipu-palvelussa tai lomakkeella 486. Hakemukseen ei tarvitse liittää pinta-alatietoja. Lisämaksu noudattaa pohjoisen hehtaarituen tukivuoden 2018 ehtoja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eläinmääräilmoitus tulee tehdä 15.2.2019 mennessä

 

 

 

 

 

 

 

Eläinmääräilmoitus koskee sika- ja siipikarjatalouden tukea, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotusta sekä eläinten hyvinvointikorvausta. Eläinmääräilmoitus koskee siipikarjan, hevosten ja ponien määriä sekä eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuneiden maatilojen osalta myös sikojen määriä. Maatilan on tehtävä ilmoitus, jos se haluaa käyttää ko. eläinlajien määriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Nautojen. lampaiden, vuohien ja sikojen määrät hallinto saa suoraan eläinrekistereistä. Ilmoitusaikaa Vipu-palvelussa on 15.2.2019 saakka. Ilmoituksen voi vaihtoehtoisesti tehdä lomakkeilla 179 tai 461.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tee ympäristökorvauksen syysilmoitus Vipu-palvelussa tai lomakkeella 465 viimeistään 31.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristökorvausten syysilmoitukset aikaistuvat tänä syksynä. Voit tehdä syysilmoituksen Vipussa 12.9 lähtien. Ilmoita syysilmoituksella lohkot, joilla toteutat toimenpiteitä    

 

 

 

 

 

 

 

 • lietelannan sijoittaminen peltoon 

 • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 

 • pellon talviaikainen kasvipeitteisyys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätukihaku 15.6.2018 mennessä

 

 

 

 

 

 

 

Haku sähköisesti Vipu-palvelun kautta

 

 

 

 

 

 

 

Maataloustukia on mahdollista hakea verkkoasiointipalvelu Vipussa 15.6 saakka

 

 

 

 

 

 

 

Maa­ti­lal­le ei lä­he­te­tä vii­me vuo­den tie­toi­hin pe­rus­tu­vaa esi­täyt­tö­tu­los­tet­ta. Voit täyt­tää tuki­ha­ke­muk­se­si Vipu-pal­ve­lus­sa vii­me vuo­den esi­täy­te­tyil­lä tie­doil­la tai tar­vit­ta­es­sa pyy­tää kun­nas­ta­si tu­los­teen vii­me vuo­den haku­tie­dois­ta.

 

 

 

 

 

 

 

Maatilat, joiden peruslohkot ovat ennallaan viime vuoteen nähden, voivat lähettää tukihakemuksensa milloin tahansa tukihakuaikana. Mahdolliset peruslohkomuutokset (jaot, yhdistämiset, uusien lohkojen perustamiset) kannattaa tehdä ennen tukihakemuksen lähettämistä. Tällöin käytössäsi on oikeat peruslohkojen tiedot tukihakemusta tehdessäsi.

 

 

 

 

 

 

 

Haku paperilomakkeilla

 

 

 

 

 

 

 

Päätukihaun paperilla palautettavaan tukihakemukseen kuuluvat seuraavat lomakkeet

 

 

 

 

 

 

 

 • Tuki­ha­ke­mus 101B
 • Tuki­ha­ke­muk­sen kas­vu­loh­ko­lo­ma­ke 102B
 • Kasvulohkokartat peruslohkoista, jos lohkolla useampi kasvulohko

 

 

 

 

 

 

 

Jos edellisenä vuonna ilmoittamiisi tietoihin on tullut muutoksia, palauta myös

 

 

 

 

 

 

 

 • Maa­tila­lo­ma­ke 101A
 • Maa­ti­lan osal­li­set 101D
 • Tuki­ha­ke­muk­sen pe­rus­loh­ko­lo­ma­ke 102A
 • Pe­rus­loh­ko­jen muu­tos­lo­ma­ke 102C

 

 

 

 

 

 

 

Voit vie­dä pa­pe­ril­la jä­tet­tä­vät lo­mak­keet kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le tai lä­het­tää ne pos­tit­se kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le osoi­tet­tu­na. Pa­lau­ta haku­lo­mak­keet vii­meis­tään 15.6.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peltomaan laatutesti

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristökorvaukseen sitoutuneen viljelijän tulee palauttaa peltomaan laatutesti viimeistään 30.4.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tietoa peltomaan laatutestistä mavi.fi sivuilla: Peltomaan laatutesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevään viljelijätukihakukoulutukset

 

 

 

 

 

 

 

VAALA kunnantalon valtuustosali 28.3.2018 klo 12

 

 

 

 

 

 

 

SIIKALATVA Pulkkilan kunnantalon valtuustosali 29.3.2018 klo 10

 

 

 

 

 

 

 

TERVETULOA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansallisten kotieläintukien haku on käynnissä 23.3.2018 saakka

 

 

 

 

 

 

 

Kansallisia kotieläintukia voi hakea Vipu-palvelussa 23.3.2018 saakka. Eläintilat voivat hakea sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea sekä pohjoisen kotieläintuen ennakkoa.

 

 

 

 

 

 

 

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea maksetaan tilakohtaisen viitemäärän perusteella. C-tukialueella maksetaan pohjoista tukea ja AB-tukialueella Etelä-Suomen kansallista tukea. Pohjoista kotieläintukea maksetaan C-tukialueella naudoista, uuhista ja kutuista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutukset

 

 

 

 

 

 

 

ti 13.3.2018  NIVALA, Nitek, Pajatie 5. Ilmoittautuminen ti 27.2. mennessä

 

 

 

 

 

 

 

pe 16.3.2018 HAAPAVESI, Haapaveden ammattiopisto, auditorio Nora, Kytökyläntie 260. IImoittautuminen ma 2.3. mennessä

 

 

 

 

 

 

 

ti 20.3.2018    TYRNÄVÄ, Hannuksen piilopirtti, Keskikyläntie 54. Ilmoittautuminen ti 6.3. mennessä

 

 

 

 

 

 

 

ke 21.3.2018    KESTILÄ, Valtuustosali, Hallintotie 5. Ilmoittautuminen ke 7.3. mennessä

 

 

 

 

 

 

 

ti 27.3.2018  YLIVIESKA, Koulutuskeskus JEDU, Ylivieskan toimipiste, Kuusitie 6. Ilmoittautuminen ti 13.3. mennessä

 

 

 

 

 

 

 

ke 28.3.2018 UTAJÄRVI, Koulun auditorio, Laitilantie 8. lmoittautuminen ke 14.3. mennessä

 

 

 

 

 

 

 

ti 17.4.2018  KEMPELE, OSAO, Kempeleen yksikkö, Tuulia-sali, Piriläntie 145. Ilmoittautuminen ti 3.4. mennessä

 

 

 

 

 

 

 

to 3.5.2018    PUDASJÄRVI, OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18A. Ilmoittautuminen to 19.4. mennessä

 

 

 

 

 

 

 

Tutkinto sisältää koulutuksen + tentin.

 

 

 

 

 

 

 

Tutkinto vaaditaan kaikilta niiltä kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjiltä, jotka suorittavat kasvinsuojeluruiskutuksia sekä ostavat kasvinsuojeluaineita. Kasvinsuojelututkinto on voimassa 5 vuotta.

 

 

 

 

 

 

 

Koulutuspäivä alkaa klo 10.00, kesto neljä tuntia. Kurssin hinta 80 € (käteismaksu)

 

 

 

 

 

 

 

Ennakkoilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin ajankohtaa

 

 

 

 

 

 

 

ProAgria Oulu, puh. 08 316 8611 (vaihde) tai anne.kipina@proagria.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eläinten hyvinvointikorvausta voi hakea Vipu-palvelussa 8.–31.1.2018

 

 

 

 

 

 

 

Eläinten hyvinvointikorvausta vuodelle 2018 voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat. Hyvinvointikorvauksen sitoumus on haettavissa verkkoasiointipalvelu Vipussa tai lomakkeella 472 8.–31.1.2018. Myös viljelijät, joilla ei ole ollut aikaisemmin eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta, voivat hakea sitoumusta vuodelle 2018. Hyvinvointikorvaukseen sitoutuvien on noudatettava sitoumusehtoja 1.1.2018 lähtien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eläinmääräilmoitus tulee tehdä 8.1-15.2.2018

 

 

 

 

 

 

 

Eläinmääräilmoitus koskee sika- ja siipikarjatalouden tukea, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotusta sekä eläinten hyvinvointikorvausta. Ilmoitusaika Vipu-palvelussa on 8.1.–15.2.2018. Ilmoituksen voi tehdä vaihtoehtoisesti lomakkeilla 179 tai 461.