Ajankohtaista

Eläinten hyvinvointikorvaus haettavissa 31.1.2020 saakka

Eläinten hyvinvointikorvausta vuodelle 2020 voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat. Hyvinvointikorvauksen sitoumus on haettavissa 31.1.2020 mennessä verkkoasiointipalvelu Vipussa tai paperilomakkeella 472. Myös viljelijät, joilla ei ole ollut aikaisemmin eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta, voivat hakea sitoumusta vuodelle 2020.

Viljelijöiden, jotka aikovat hakea hyvinvointikorvauksen sitoumusta, tulee tutustua uusiin sitoumusehtoihin ja noudattaa niitä 1.1.2020 lähtien.

 

Eläinmääräilmoitus on tehtävä tarvittaessa 17.2.2020 mennessä

Viljelijät voivat nyt ilmoittaa vuonna 2019 hallinnassaan olleiden eläinten määrät Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461. Eläinmääräilmoitus koskee siipikarjan, hevosten ja ponien määriä sekä eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuneiden maatilojen osalta myös sikojen määriä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 17.2.2020.

Maatilan on tehtävä ilmoitus, jos se haluaa käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

 

Tee ympäristökorvauksen syysilmoitus 31.10.2019 mennessä

Voit tehdä syysilmoituksen Vipu-palvelussa syyskuun puolivälistä lähtien. Ilmoita Vipussa lohkot, joilla toteutat toimenpiteitä    

  • lietelannan sijoittaminen peltoon 

  • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 

  • pellon talviaikainen kasvipeitteisyys  

 

Vaihtoehtoisesti voit tehdä ilmoituksen lomakkeella 465. Lisätietoa Ruokaviraston sivuilla https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/ymparistokorvaus/syysilmoitukset/

 

Hevosten pitopaikkojen rekisteröiminen mahdollista sähköisesti

Ruokavirasto avasi kesäkuussa sähköisen asioinnin, jonka kautta hevoseläinten pitäjä voi ilmoittaa omat tietonsa ja hevoseläinten pitopaikan tiedot rekisteriin merkittäväksi. Asiointiin kirjaudutaan pankkitunnuksilla osoitteessa https://epr.ruokavirasto.fi

Hevoseläinten pitäjää ja pitopaikkaa koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa hevoseläinten tunnistamisesta (222/2017). Ilmoitusvelvollisuus koskee yhtäkin hevosta, ponia, aasia tai näiden risteytystä pitäviä. Ilmoitukset on tehtävä 31.12.2020 mennessä.