Ensiviikolla

07.02.2018

Esityslistalla ensi viikolla eli kunnanjohtajan arkipäivää. Mitä ja miksi sieltä löytyykään !

Iso osa työstäni on erilaisten asioitten valmistelua päättäjien päätettäväksi.  Kunnanhallituksen esittelijä on kuntalain mukaan kunnanjohtaja ja päätöksiä ei yleensä ilman esittelijän päätösesitystä synny. 

Kunnanhallituksen lista syntyy osaksi ajankohtaisista enempi tai vähempi kiireellisistä  asioista , joista osa nousee  vielä kunnanvaltuuston listalle joko kunnanhallituksen sinne erikseen nostamana taikka sitten suoraan kuntalain tai hallintosäännön määräyksen velvoittamana. Valtuustossa yleensä käsitellään taloutta koskevat tai laajakantoiset asiat. 

Kunnanhallituksen kokous 12.2.2018 on maanantai -iltana ja lista lähtee jakoon jo edeltävänä keskiviikkona, jotta päättäjillä on riittävästi aikaa perehtyä asioihin. 

Tällä kertaa lista on monipuolinen :

Aluksi normaalit kokousrutiinit: laillisuus ,pöytäkirjan tarkastajat sekä  käsittelyjärjestyksen hyväksyminen sekä moninaiset  ilmoitusasiat.

Sitten päästäänkin asiaan eli kuntalaisten ja valtuutettujen vuonna 2017 tekemien aloitteiden käsittelyn läpikäyntiin.  Kunnanhallitus tuo tiedoksi valtuustolle sen, mitä aloitteitten johdosta on tehty kunnanhallituksen ja virkamiesten toimesta vai onko tehty mitään.  Kuntalain ja Siikalatvan hallintosäännön mukaan tämä asia on selvitettävä vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Tämän vuoksi kokousrytmi on laadittu siten, että valtuuston kokous on 26.2.2018. Aloitteet ovat moninaisia - osalle ei ole talouden tiukkuuden vuoksi pystytty tekemään juuri mitään. Osa on saanut aikaan isoja ja vaikuttavia päätöksiä. Esimerkkinä Siikalatva kutsuu hanke tai vaikkapa  lukion siirtohanke  Jedulle. Kuntalaisaloitteita oli vain yksi, valtuustoaloitteita 9 ja yhtä vanhaa 2016 aloitetta vielä selostetaan.  Näistä keskustellaan kokouksessa - sekä tehdystä että tekemättä jätetystä!

Taloudellista tukea haetaan muistolaattoihin srk talolle sotien ajan tapahtumien ja ihmisten kunnioittamiseksi. Kunnioitan syvästi ja haluan muistaa, mutta en esitä rahaa myönnettäväksi. Tätä asiaa kuitenkin saatiin neuvoteltua parammaksi ja luvassa on kokouksessa kompromissiesitys.  Myönteinen päätösesitys , mutta pienemmälle summalle.

Kouluverkkoselvitys kohdassa käsitellään mm. lukioasiaa, joka on edellisessä kokouksessa jo kertaalleen päätetty.  Esitystä täydennetään työryhmän jäsenien osalta  ja viedään täsmennettynä taloudellisten asioitten osalta  valtuustoon. Aiemmassa päätöksenteossa ja valmistelussa hiukan kiire. Keskusteluttaa ja hiukan huolestuttaa, vaikka  pelkkää priimaa yritetään tehdä !

Nuorisovaltuuston asemaa haluan esittää vahvistettavaksi. Paras toimielin koko kunnassa.  Esitän kunnanhallitukselle ja valtuustolle kopin ottamista nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamisesta. Kyse ei ole rahasta vaan puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämisestä sekä nuorten aloiteoikeudesta ja kuulemisesta päätöksenteossa. Mukava hyrinä itsellä esitystä kirjoittaessa. Tämän täytyy mennä läpi !

Valvonta-asioita ja kolmin kappalein. Valvira on jo Helmen aikana 2016 havainnut puutteita päätöksenteossa liittyen kotihoitoon. Korjattu jo 2017 , mutta noottia tulee hiukan jälkijättöisesti.  Avi puolestaan palaa vuoden takaiseen valvonta-asiaan ja toteaa sosiaalipäivystyksen ja lastensuojelun organisoinnin olevan nyt laillisella tolalla, mutta edelleen kantaa huolta sosiaalityön viranhaltijoiden riittävyydestä kunnassa. Toisessa päätöksessään avi haluaa Mehiläisen varmistavan Pihlajistossa resurssien riittävyyden yöaikaankin. Valvonta-asiat kirjataan tiedoksi, annetaan valvojan haluamat lisäselvitykset ja korjataan havaitut puutteet pikaisesti. Muuta en voi virkasuhteen säilymistä ajatellen juuri harkita esittäväni. Asiasta  valvojat huomauttavat -  on heidän työtään ! 

Rahaa kunnan takauksella on vailla kunnan oma ruokapalveluyhtiö. Myönteistä esitystä kunnanhallituksen kautta valtuustolle. Juuri muutakaan ei nyt voi. 

Pankkitilien käyttöoikeuksia uusille virkamiehille  ja tilien avaamisia lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille. Nämä ovat käytännöllisiä rutiineja, jotka aina hoidetaan ajallaan. Virkatyötä. 

Kaava-asiaa ja nyt esityksen tekikin tekninen johtaja  Aimo kun kyse kaavoituksesta. Kestilän kirkonkylän asioita järjestetään ja valtuustoon asti menee tämäkin. Hyvä että tulee kuntoon.

Maanvaihto kunnan ja viljelijän kanssa. Win-win tilanne - kunta saa uimapaikan kuntalaisille ja viljelijä maata elinkeinon laajentamiseen. Toivottavasti menee kitkatta kaikki vaiheet läpi.  Valtuustoon menee tämäkin vahvistettavaksi. Asiana hyvä ja kannatettava, mutta kunnan maaomaisuus on usein herkkä aihe !

Tässä pieni pätkä esittelijän arkipäivää -  omilla ajatelmilla höystettynä !   

 

Pauli Piilma

Kunnanjohtaja

Pauli Piilma,
Kunnanjohtaja