Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Siikalatva yrittäjiä varten

Siikalatvan kunnan elinkeinorakenne on monipuolinen
 • Vahva maatalous
 • Monipuolinen terästeollisuus
 • Uudistuva elintarviketeollisuus
 • Laaja turvetuotanto
 • Monipuolista osaamista rakentamisen eri osa-alueilla
 • Kuljetus- ja logistiikkapalvelut laajoille asiakasryhmille
 • Päivittäistavarakaupat lähellä asiakkaita
 • Erikoisosaamista kilpa-autojen (Formula) valmistuksessa ja elektroniikassa
 • Kansainvälisille asiakkaille suunnattua monipuolista matkailupalvelua
 • Elinvoimaisuutta parantavat hankkeet

Toimenpiteet

 • Panostetaan vahvasti markkinointiin ja myyntiin.
 • Haetaan erilaisten työkalujen avulla systemaattisesti yrityksiä, jotka ovat valmiita sijoittamaan liiketoimintansa kunnan alueelle.
 • Kartoitetaan kunnassa toimivien kasvuyritysten tarpeet ja luodaan edellytykset niiden liiketoiminnan kehittämiselle.
 • Lisätään yrittäjyyskasvatusta kouluille ja yrittäjäkoulutusta yritystoiminnasta kiinnostuneille.
 • Rakennetaan teollisuustilaa yrityksille, joilla on kasvustrategia, toteuttamiskelpoinen liikeidea ja joiden talous on kunnossa.

Elinkeinojohtajan keskeiset tehtävät

 • Vastaa elinkeinotoiminnan strategisen ja toiminnallisen suunnittelun johtamisesta
 • Vastaa elinkeinotoiminnan operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä
 • Yritysneuvonta mm. nykyisten yritysten kehittäminen ja uusien yritysten synnyttäminen
 • Elinvoimaisuuden kehittäminen ja markkinointi sekä viestintä
 • Toimintaedellytysten luonti yritystoiminnalle ja sen kehittämiselle
 • Yritysten hankinta alueen ulkopuolelta
 • Yrityksille tulevien investointien valmistelu/esittäminen päättäjille ja niiden perusteleminen
 • Suhdetoiminta yritysten ja muiden verkostojen ja sidosryhmien kanssa
 • Yhteistyö alueen kuntien, erityisesti Pyhännän kanssa
 • Yhteistyö oppilaitosten kanssa
 • Osallistuminen kunnan elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta parantavaan kehitystoimintaan
 • Kunnan organisaation kautta on joustavasti käytettävissä hyväksytty kulubudjetti
 • Tiivis yhteistyö yrittäjäyhdistyksen kanssa
Skip to content