Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Ajankohtaista – maaseutupalvelut

Päätukihaku alkaa 26.4.2021

Päätukihaku alkaa Vipu-palvelussa maanantaina 26.4. Hakemuksen tekoon on aikaa kesäkuun puoliväliin asti.

Saat huhtikuun puolivälissä postitse tarkempia tietoja tämän vuoden päätukihausta.

Tukioikeuksien varantohaku on avoinna

Voit hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta lomakkeella 289. Palauta lomake liitteineen ELY-keskukseen viimeistään 15.6.

BioKaMa – Biokaasua ja biometaania maatiloilta

BioKaMa-hanketta toteuttavat yhdessä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (Oamk), Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy (Centria).

BioKaMa-hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun tuotantoa, jalostusmahdollisuuksia ja käyttöä Pohjois-Pohjanmaalla. Biokaasua voidaan käyttää energiantuotantoon tai puhdistettuna liikenteessä erilaisten ajoneuvojen polttoaineena. Biokaasun mahdollisuuksien hyödyntäminen edistää ilmastonmuutoksen hidastamista ja luo keinoja siihen sopeutumiseen. Lisäksi biokaasu on kotimainen ja uusiutuva energianlähde.

Biokaasukysely Pohjois-Pohjanmaan maaseutuyrityksille on juuri meneillään BioKaMa -hankkeessa Centria-ammattikorkeakoulun toimesta.

Jos biokaasun tuotanto kiinnostaa, sinulla on biokaasulaitoksiin sopivia syötteitä, olet kiinnostunut hyödyntämään biokaasua tai asia muuten kiinnostaa, niin vastaa kyselyyn alla olevasta linkistä.

Osallistu kyselyyn tästä linkistä.

Hae kansallisen kotieläintuen ennakkoa 10.3.2021 mennessä

Kansalliset kotieläintuet ovat haettavissa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 15.2.–10.3.2021. Eläintilat voivat hakea sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea sekä pohjoisten kotieläintukien ennakoita naudoista, uuhista ja kutuista.

Jos haet pohjoisia kotieläintukia, varmista, että eläintukien osallistumisilmoituksesi on voimassa. Tarvittaessa voit tehdä osallistumisilmoituksen naudoista, uuhista ja kutuista Vipu-palvelussa haun yhteydessä.

Hae eläinten hyvinvointikorvausta 17.2.2021 mennessä

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus on haettavissa Vipu-palvelussa https://vipu.ruokavirasto.fi 18.1.–17.2.2021. Vaihtoehtoisesti hyvinvointikorvausta voi hakea paperilomakkeella 472. Korvausta voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat.

Hyvinvointikorvauksen haussa voit valita eläinlajeittain toimenpiteet, joihin haluat sitoutua eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Korvauksen perusteena ovat muun muassa toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuva lisätyö ja materiaalikustannukset.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

Tee eläinmääräilmoitus 17.2.2021 mennessä

Tee ilmoitus verkkoasiointipalvelu Vipussa https://vipu.ruokavirasto.fi tai lomakkeella 461. Eläinmääräilmoitus on pakollinen tiloille, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2020. Korvauksen määrä lasketaan ilmoitetun eläinmäärän perusteella.

Eläinmääräilmoitus koskee lisäksi luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea sekä luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotusta. Jos halutaan käyttää eläinmääriä kyseisten tukien eläintiheyslaskentaan, ilmoituksen voi tehdä siipikarjasta, hevosista ja poneista. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

Hevosten pitopaikkojen rekisteröinti

Hevoseläinten pitoa ja pitopaikkoja koskevan ilmoitusvelvollisuuden siirtymäaika on päättynyt Jos hevoseläinten pitopaikkaa ei ole aiemmin rekisteröity, tuli tiedot ilmoittaa rekisteriin merkittäväksi 31.12.2020 mennessä. Hevosten pitäjien tulee lisäksi rekisteröityä eläintenpitäjäksi. Ellet ole ilmoittanut pitopaikkaa ja rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi määräaikaan mennessä, tee ilmoitukset mahdollisimmman pian.

Ilmoitukset tehdään oheisilla lomakkeilla

Ilmoitus eläintenpitotoiminnasta

Ilmoitus eläinten pitopaikoista

Ruokaviraston sähköinen asiointi hevosten pitopaikkojen rekisteröimiseksi on väliaikaisesti suljettuna. Toistaiseksi eläintenpitoa ja pitopaikkoja koskevat ilmoitukset tehdään lomakkeella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhtäkin hevosta, ponia, aasia tai näiden risteytystä pitäviä.

Ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta hevoseläinten pidosta tehdään eläinsuojelulain mukainen ilmoitus aluehallintovirastolle. Aluehallintovirastolle ilmoitetut paikat on jo viety rekisteriin, eikä niiden osalta tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta.

Muutoksia Maaseutupalveluiden toiminnassa

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi olemme tehneet väliaikaisia muutoksia toimintaamme turvataksemme maksajaviranomaistoiminnan jatkuvuuden poikkeusaikana ja suojellaksemme asiakkaidemme liiketoimintaa. Kaikki palvelupisteemme pidetään toistaiseksi suljettuina ja työntekijämme työskentelevät etänä. Asiointi tapahtuu puhelimitse, sähköpostilla tai Vipu-palvelun kautta.

Lomakkeita voi palauttaa sähköpostitse osoitteisiin maaseutupalvelut@siikalatva.fi tai maaseutuasiamiesten sähköpostiosoitteisiin etunimi.sukunimi@siikalatva.fi. Postitse lomakkeita voi palauttaa osoitteella Siikalatvan kunta / Maaseutupalvelut Pulkkilantie 4 92600 Pulkkila.

Palauta ympäristökorvauksen syysilmoitus 30.10 mennessä

Huomaathan, että ilmoitusaika päättyy pe 30.10, ei siis lokakuun viimeisenä päivänä kuten aiempina vuosina. Ilmoita Vipussa lohkot, joilla toteutat toimenpiteitä

  • lietelannan sijoittaminen peltoon
  • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
  • pellon talviaikainen kasvipeitteisyys.

 

Vaihtoehtoisesti voit tehdä syysilmoituksen lomakkeella lnro 465

Valtiontakaus maksuvaikeuksissa oleville maatiloille

Takaus on haettavissa 30.3.–30.4.2020. Voit hakea ELY-keskuksesta valtiontakausta pankkilainalle, joka parantaa tilasi maksuvalmiutta. Hae valtiontakausta lomakkeella 493 viimeistään 30.4.2020. Palauta lomake ELY-keskukseen. Päätöksenteko alkaa ELY-keskuksissa toukokuun aikana.

Valtiontakaus voidaan myöntää luotolle, jonka luotonantaja myöntää maatalousyrityksellesi harjoittamasi maatalouden tuotantotoiminnan maksuvalmiuden parantamiseksi. Takauksen myöntämisen ehtona on, että harjoittamallasi maatalouden tuotantotoiminnalla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan, tilasi on tilapäisissä maksuvalmiusongelmissa toimintaympäristön muutosten tai poikkeuksellisten sääolojen vuoksi.

Hae kansallisen kotieläintuen ennakkoa 27.3.2020 mennessä

Kansalliset kotieläintuet ovat haettavissa 27.3.2020 saakka verkkoasiointipalvelu Vipussa tai lomakkeella 139. Eläintilat voivat hakea sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irroitettua tukea sekä pohjoisten kotieläintukien ennakoita naudoista, uuhista ja kutuista.

Pohjoisia kotieläintukia hakevilla viljelijöillä tulee olla voimassa oleva eläintukien osallistumisilmoitus. Ilmoituksen naudoista, uuhista ja kutuista voi tarvittaessa tehdä tukihaun yhteydessä Vipu-palvelussa. Kansallisten kotieläintukien ennakot maksetaan maatiloille huhtikuussa.

Eläinten hyvinvointikorvaus haettavissa 31.1.2020 saakka

Eläinten hyvinvointikorvausta vuodelle 2020 voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat. Hyvinvointikorvauksen sitoumus on haettavissa 31.1.2020 mennessä verkkoasiointipalvelu Vipussa tai paperilomakkeella 472. Myös viljelijät, joilla ei ole ollut aikaisemmin eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta, voivat hakea sitoumusta vuodelle 2020.

Viljelijöiden, jotka aikovat hakea hyvinvointikorvauksen sitoumusta, tulee tutustua uusiin sitoumusehtoihin ja noudattaa niitä 1.1.2020 lähtien.

Eläinmääräilmoitus on tehtävä tarvittaessa 17.2.2020 mennessä

Viljelijät voivat nyt ilmoittaa vuonna 2019 hallinnassaan olleiden eläinten määrät Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461. Eläinmääräilmoitus koskee siipikarjan, hevosten ja ponien määriä sekä eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuneiden maatilojen osalta myös sikojen määriä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 17.2.2020.

Maatilan on tehtävä ilmoitus, jos se haluaa käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

Tee ympäristökorvauksen syysilmoitus 31.10.2019 mennessä

Voit tehdä syysilmoituksen Vipu-palvelussa syyskuun puolivälistä lähtien. Ilmoita Vipussa lohkot, joilla toteutat toimenpiteitä

  • lietelannan sijoittaminen peltoon
  • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
  • pellon talviaikainen kasvipeitteisyys
Suurenna fonttia
Vaihda kontrastia