Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Hankintapalvelut

Julkisia hankintoja määrittää laki julkisista hankinnoista.

Lainsäädännön tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, saada aikaan laadukkaista, innovatiivisia ja kestäviä hankintoja. Lisäksi lain tarkoitus on turvata yrityksille ja yhteisöille tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita ja palveluja ja urakoita tarjouskilpailuissa. Tavoitteena on järjestää hankintatoiminta siten, että hankinnat voidaan toteuttaa laadukkaasti sekä suunnitelmallisesti, otettava huomioon kilpailuolosuhteet ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat. Välttääkseen hallinnollisia tehtäviä, voidaan käyttää puitejärjestelyjä, tehdä yhteishankintoja tai muita yhteistyömahdollisuuksia tarjouskilpailuissa.

Skip to content