Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Elinkeinopalvelut

Siikalatva perustettiin kuntaliitoksella 2009. Kestilä, Piippola, Rantsila sekä Pulkkila muodostivat uuden vireän Siikalatvan kunnan.

Kunta muodostui erinomaisten liikenneyhteyksien VT4 varrelle – keskeiselle paikalle, Suomen keskipisteeseen. Voisi sanoa, että Maan napaan. Matka Ouluun, Iisalmeen, Ylivieskaan, Raaheen tai Kajaaniin kestää vain noin tunnin verran ja tieto liikkuu valonnopeudella.

Siikalatvan kunnan työpaikkaomavaraisuusaste on noin 98% ja työttömyysaste noin 8.5%. Elinkeinomme nojaa vahvasti kolmeen sektoriin. Kunnan teollisuustyöpaikkojen osuus on 15.2%, maa-ja metsätalouden osuus 24.2% ja palveluiden osuus 59%.

Meillä Siikalatvalla on tarjota yrittäjille nopeita ja ketteriä päätöksiä kaavoituksessa tai sijoittumisessa. Arvostamme yrittäjiä ja haluamme olla mukana kehittämässä liiketoimintoja auttamalla tarpeiden kartoittamisessa, olla mukana hankesuunnitelmissa ja toteutuksissa. Autamme työntekijöiden kouluttautumisessa sekä olemme vahvasti mukana myös työntekijöiden saatavuuden helpottamisessa. Olemme aktiivinen kunta elinkeinopolitiikan kehittämisessä ja elinkeinostrategiamme on laadittu yhdessä yrittäjien kanssa.

Siikalatvan kunnassa on vireää liiketoimintaa noin 500 yrityksen voimin. Elinkeinoelämän veturina toimii alueen vahva terästeollisuuden osaaja, SSAB. Kunnassa on valokuitu, joka tuo meidät nopeasti lähelle kaikkea.


Missio

Siikalatvan kunta kuuntelee yrityksiä ja luo yrityksille toimintaedellytyksiä ketterästi ja joustavasti

Siikalatvan menestystekijät:

  • Kunta pystyy nopeasti ja ketterästi tekemään päätöksiä yritysten kanssa ja viemään asioita eteenpäin. Yrittäjiä arvostetaan ja heidän tarpeensa kartoitetaan sekä huomioidaan mm. infra, toimitilat.
  • Kunta sijaitsee logistisesti hyvällä paikalla ja infra yrityksille on kunnossa.
  • Kunta panostaa yritysten toimintaedellytysten luomiseen.
  • Alueelta on saatavissa hyväkuntoisia ja kilpailukykyisä vuokra-asuntoja sekä omakotitontteja.
  • Kunnassa on yritystoimintaa palveleva toisen asteen koulutus
  • Uudet uskaliaat yrittäjät, joita haetaan systemaattisesti erilaisten työkalujen ja proaktiivisen toiminnan avulla.
  • Tietoliikenneverkon ja digitaalisuuden toimivuus mahdollistavat paikasta riippumattoman tietotyön tekemisen.
  • Harrastus ja koulutusmahdollisuuksien kautta lisätään työntekijöiden sekä perheiden kiinnostusta hakeutua kunnassa oleviin yrityksiin töihin.

Skip to content