Elinkeinojen kehittämistä ja näkyvyyttä

12.09.2018

Kesän ja alkusyksyn aikana on ollut kunnanjohtajalla työn alla elinkeino-ohjelman päivitys.   Edellinen on vuosien takaa ja ajat ja tilanne on muuttunut.

Elinkeinotoimikunta, kunnanhallitus iltakoulussaan ja valtuusto work-shopissaan on pohtinut tulevia elinvoiman eväitä.   Asian tiimoilta käytiin myös Iin reissulla elokuulla kuulemassa miten 4-tien varrella muualla eletään ja kasvetaan. Matkalla mukana virkamiehet ja valtuutettuja.  Yrittäjän päivän illassa  asiaa esittelin ja evästystä hain myös yrittäjiltä.  Yhteinen näkemys on, että väestön väheneminen on saatava taittumaan.  Elämisen edellytyksiä on saatava lisää ja parempia.

Selväksi on tullut, että uusia yrityksiä ja työpaikkoja tarvitaan.  Muuten meiltä loppuvat veronmaksajat. Tavoite on työpaikkojen määrän lisääminen. Kunta ei pysty lisää työllistämään - suuntauksena tulee olla yrityskannan ja yksityisen sektorin kasvattaminen ja sitä kautta myös kunnan elinvoiman ja talouden turvaaminen.  Tätä kautta saamme työtä ja toimeentuloa kuntalaisille.

Keinot ja resurssit tarvitaan myös.  Ilman panosta ei ole tuotosta - tämä on vanha totuus.  Rahallista panosta kaivataan lisää jo vuoden 2019 budjettiin. Myös henkilöresurssia tarvitaan. Ilman rahaa ja tekijöitä ei mitään synny.

Kunnanjohtajana olen ensimmäiset pari vuotta joutunut talouden tasapainottamiskysymyksiin, soteen ja kouluihin käyttämään työaikani.  Tulevaisuudessa panostus elinvoimaan ja yritysten kanssa toimimiseen on isommassa roolissa.  Tähän liittyen myös yrityspalvelupäällikkö Ismo Mäkeläiselle on avattu toimisto Pulkkilan kunnantalon yhteyteen . Asiakaspalvelua pyritään parantamaan myös tilojen osalta.

Siikalatvalla 12.9.2018

 

Pauli Piilma

Kunnanjohtaja

 

 

Pauli Piilma,
Kunnanjohtaja