Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle
Ajankohtaista
Kuulutukset

YVA-Kuulutus Piipsannevan tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyvä kiviaineksen otto, Piipsan Tuulivoima Oy

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Haapaveden Piipsannevan alueelle.
Tuulivoimapuiston infrastruktuurin rakentaminen edellyttää merkittävissä määrin kiviainesta, jota käytetään
tiestön rakentamiseen ja tuulivoimaloiden asennuskenttien pohjarakentamiseen sekä tarvittaessa myös
voimaloiden perustusten betonin valmistamiseen. Kiviaineksen ottohankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisessa menettelyssä. Piipsan Tuulivoima Oy on toimittanut
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten
arviointiselostuksen eli selvityksen hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista.

Lisätietoja alla olevista linkeistä.

Liitetyt tiedostot
Jaa uutinen somessa
Skip to content