Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle
Ajankohtaista
Kuulutukset

Yleinen kuulutus ympäristölupapäätöksestä

Päätös, valitusosoitus ja päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 7.7.2022.–15.8.2022 Siikalatvan kunnan verkkosivuilla Internet-osoitteessa https://www.siikalatva.fi/ kohdassa Ajankohtaista/Siikalatvan uutiset.

YLEINEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ
PÄÄTÖKSEN JULKAISUPÄIVÄ ON 7.7.2022

Lupanumero Siikalatvan kunta, rakennus- ympäristölupalautakunta 30.6.2022 § 34, asianumero 205/11.01.00.02/2022

Luvan hakija MaitoRautio Oy Launosentie 143,92600 PULKKILA
Lupa MaitoRautio Oy, eläinsuojatoiminnan ympäristöluvan muuttaminen, Siikalatva

Kiinteistötunnus, tila 791-420-2-43, Rautio
Kylä/kaupunginosa Pulkkilan kylä
Lupaviranomainen Siikalatvan kunta, rakennus- ja ympäristölupalautakunta
Päätöspäivä 30.6.2022
Julkaisupäivä verkkosivuilla 7.7.2022
Tiedoksisaantipäivä 14.7.2022

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Päätös, valitusosoitus ja päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 7.7.2022.–15.8.2022 Siikalatvan kunnan verkkosivuilla Internet-osoitteessa https://www.siikalatva.fi/ kohdassa Ajankohtaista/Siikalatvan uutiset. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 15.8.2022. Valitus liitteineen osoitetaan ja toimitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen:

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43, 4. krs)
65101 VAASA
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puh.vaihde 029 56 42611, puh.kirjaamo 029 56 42780, faksi 029 56 42760
Aukioloaika: ma-pe 8.00–16.15

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Terhi Tuomela, puh. 044 5118 614.

SIIKALATVAN KUNTA, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLUPALAUTAKUNTA

Liitetyt tiedostot
Jaa uutinen somessa
Skip to content