Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle
Ajankohtaista
Kuulutukset

Rantsilan Tuohimaan asemakaavan laajennus

Ilmoitamme asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä 7.9.-6.10.2022 Pulkkilan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) sekä kunnan internetsivuilla https://www.siikalatva.fi/siikalatvan-uutiset/

Suunnittelualue sijaitsee Rantsilan taajaman pohjoislaidalla, valtatie 4:n länsipuolella. Asemakaavan laajennusalue sijaitsee nykyisen teollisuusalueen jatkeena, asemakaavoitetun alueen länsi- ja pohjoispuolella. Asemakaavan muutosalueella sijaitsee rakentuneita teollisuus- ja varastoalueita. Muutoin kaavoitettava alue laajennusalueineen koostuu pääasiassa metsästä ja metsäisestä, ojitetusta suosta.

Asemakaavan muutoksella toteutumattomat asuinrakentamisen korttelit 280-282, toteuttamaton lähipalvelurakennusten kortteli 283 sekä toteuttamaton Tervaskannontien katualue muutetaan teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Kulku teollisuusalueelle on Tuohitien kautta. Tuohitien pohjoispuolella sijaitseva teollisuusalue laajenee pohjoiseen ja länteen. Tuohitien varrelle muodostuvan teollisuusalueen halkaisee etelä-pohjoissuuntainen kapea viherkäytävä, jonka kautta talvisaikaan kulkee Eeronlenkki nimellä kulkeva latu. Viherkäytävää pitkin on myös ajoyhteys pohjoispuolella sijaitseville maa-alueille. Korttelissa 286 lähimpänä valtatie 4:ää sijaitseva tontti muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi ja sitä laajennetaan itään päin.

Tavoitteena on laajentaa teollisuusaluetta osayleiskaavan mukaisesti, ja mahdollistaa erilaisten teollisuustoimijoiden, kiertotalousyksikön ja lounasravintolan sijoittuminen alueelle.

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä 7.9.-6.10.2022 Pulkkilan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) sekä kunnan internetsivuilla https://www.siikalatva.fi/siikalatvan-uutiset/

Osallisella on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta sen nähtävillä oloaikana. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava kunnan kirjaamoon osoitteeseen siikalatvan.kunta@siikalatva.fi

Lisätietoja antaa:

Kaavaa laativa konsultti

SWECO
Arkkitehti Juho Peltoniemi
juho.peltoniemi@sweco.fi
puh. 040 6241 802

Kunnanhallitus

 

Liitetyt tiedostot
Jaa uutinen somessa
Skip to content