Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle
Ajankohtaista
Kuulutukset

Pulkkilan kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 61

Ilmoitamme kaavoitustyön käynnistymisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta.

Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 7.9.-20.9.2022 Pulkkilan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) ja kunnan internetsivuilla https://www.siikalatva.fi/siikalatvan-uutiset/

Suunnittelualue sijaitsee Siikalatvalla Pulkkilan kirkonkylällä, valtatien 4 ja kantatien 88 (Malmitie) risteysalueella vastakkaisella puolella ABC-liikeasemaa. Alue rajautuu lännessä Kangasojantiehen. Suunnittelualueen läpi kulkee Torpantie, jonka alkuosassa on vanha käytöstä poistunut korjaamorakennus ja yksi autiotalo. Torpantien päässä on valtatien varteen sijoittuva asuttu pihapiiri. Muuta rakentamista alueella ei ole. Kaavamuutosalue on kunnan omistuksessa korttelin 61 pohjoisinta tonttia lukuun ottamatta.

Valtatien ja kantatien risteysalueelle Kangasojantien varteen on alustavasti suunniteltu uutta liikekeskusta, joka edellyttäisi asemakaavan muutosta. Asemakaavalla tutkitaan liikekeskuksen ja pysäköintialueiden ja muiden liikennejärjestelyjen sijoittuminen alueelle. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota liikekeskuksen näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen liikenneväylien suunnasta. Asemakaavan muutoksen yhteydessä huomioidaan myös valtatielle 4 suunnitellut uudet kehittämistoimet ja niiden liikenteelliset vaikutukset

Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 7.9.-20.9.2022 Pulkkilan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) ja kunnan internetsivuilla https://www.siikalatva.fi/siikalatvan-uutiset/

Osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana kunnan kirjaamoon osoitteeseen siikalatvan.kunta@siikalatva.fi

Lisätietoja antaa:

Kaavaa laativa konsultti

SWECO
Arkkitehti Juho Peltoniemi
juho.peltoniemi@sweco.fi
puh. 040 6241 802

Kunnanhallitus

 

 

Liitetyt tiedostot
Jaa uutinen somessa
Skip to content