Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta. Koordinaatioryhmä kokoontui 18.5.2021. Ryhmä totesi, että epidemia Pohjois-Pohjanmaalla perustasolla. Myös kiihtymisvaiheessa ollut Oulu on palannut perustasolle. Vaikka tilanne on alueella rauhallinen, Keski-Pohjanmaan viimeaikaisista tartuntaketjuista on säteillyt tartuntoja myös Pohjois-Pohjanmaalle. Tämän vuoksi suositellaan, että kunnat erityisesti maakunnan eteläosissa käyttäisivät kuntakohtaista harkintaa ja tekisivät tarvittaessa koordinaatioryhmän suosituksia tiukempia päätöksiä. Suosituksissa tullaan huomioimaan valtioneuvoston mahdolliset uudet linjaukset

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle

Suositukset ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella 13.6.2021 saakka.
Suositukset viranomaisille

Yleisötilaisuudet

 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 50 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä. Yli 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää noudattamalla erityisjärjestelyjä.

 

Suositukset väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen
  valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä
  omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.
 • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa 2 (2) 18.5.2021o Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

 

Yksityistilaisuudet

 • Suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestettäisiin mahdollisimman pienimuotoisesti ja turvaohjeita noudattaen

 

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin
  suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen
  koronavirustartunnalta.
 • Toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta.
  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-ao/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivantoimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana
 • Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa
  suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.

 

Opetuksen järjestäminen

 • Ammattikorkeakoulut ja yliopistot jatkavat etäopetuksessa. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. Opetus voidaan järjestää normaalisti lähiopetuksena toisen asteen oppilaitoksissa, kuten lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa turvavälit ja maskisuositukset huomioiden.

 

Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti
  Etäkokouskäytännöt
 • Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa

 

Ravitsemusliikkeet

 • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti
Jaa uutinen somessa
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Suurenna fonttia
Vaihda kontrastia