Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Päätös maa-ainesluvasta, 791-401-30-41, Kestilä, Siikalatva

Päätös maa-ainesluvasta, 791-401-30-41, Kestilä, Siikalatva

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 17.3.2021

Asian diaarinumero: 53/11.01.00/2021

Kuulutusaika ja valitusaika: 17.3.-23.4.2021

Kuulutettavat asiakirjat:

Siikalatvan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 4.3.2021 § 7

Asia koskee: Maa-aineslupa, tila 791-401-30-41, Kestilä, Siikalatva

DNRO 53/11.01.00/2021, ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusasiat

Asiakirjat ovat nähtävissä Siikalatvan kunnan internetsivuilla kuulutuksen liitteenä (www.siikalatva.fi/ajankohtaista/uutiset).

Muutoksenhaku: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Lisätiedot: Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Keijo Vähä, sähköpostiosoite keijo.vaha@siikalatva.fi, puh. 044 5118 615.

Siikalatvan kunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Liitetyt tiedostot
Jaa uutinen somessa
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Suurenna fonttia
Vaihda kontrastia