Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle
Ajankohtaista
Kuulutukset

Maksuttomat varhaiskasvatuspalvelut Siikalatvan kunnassa

Varhaiskasvatuksen palvelut ovat maksuttomia 1.8.2022 alkaen.

Julkinen varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus siinä missä perusopetuskin. Siikalatvan kunnassa varhaiskasvatuksen palveluihin kuuluu päivähoito, esiopetus, perhepäivähoito ja vuorohoito. Esiopetus ja tällä hetkellä käynnissä oleva kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu ovat maksuttomia perusopetuksen tapaan. Elokuusta (1.8.2022) alkaen myös muut varhaiskasvatuksen palvelut ja esiopetuksen lisäksi annettava varhaiskasvatuspalvelu ovat maksuttomia Siikalatvan kunnassa.

 

Askel maksuttomaan varhaiskasvatukseen on suuri sekä Siikalatvan kunnalle että kuntalaisille. Se osoittaa ensikädessä kunnan olevan lapsi- ja perhemyönteinen. Maksuton varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoisia mahdollisuuksia saada tukea kasvuun ja kehitykseen. Tilanne on monelle uusi, joten tässä jutussa on hieman lisätietoa siitä, mitä uudistus perheille tarkoittaa.

 

Yksi yleisimmistä kysymyksistä maksuttomaan varhaiskasvatukseen liittyen on ollut, että mikä perheiden arjessa sitten muuttuu tämän uudistuksen myötä. Vastaus on, että suurin muutos näkyy taloudessa, mutta on kuitenkin totta, että maksujen poistuminen voi mahdollistaa lasten hoitoaikojen lisääntymisen, mikä tietenkin vaikuttaa perheen arkeen. Silti entiseen tapaan lasten hoidontarve tulee tietää ja ilmoittaa hyvissä ajoin, jotta lakisääteisyys toteutuu henkilökuntamäärän osalta, ja päiväkotien ja perhepäivähoidon laadukas toiminta on mahdollista. Hoitoaikojen perusteella tilataan myös tarvittava määrä aterioita kullekin päivälle/viikolle. Myös lasten poissaolojen ilmoittaminen on edelleen tärkeää.

 

Kun maksut eivät enää rajoita lasten hoitoaikojen suunnittelua, on toinen konkreettinen kysymys ollut perheiltä se, että voiko palvelua hakea rajattomasti. Varhaiskasvatuslain 4 §:ssä säädetään siitä, että varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja järjestämisessä on aina huomioitava ensisijaisesti lapsen etu. Se on vastaisuudessa tärkein ohjenuora lapsen hoitoaikojen suunnittelussa ja hoidon tarpeeseen vastaamisessa. Rajattomasti palveluita ei siis voi kuitenkaan hakea.

 

On myös huomioitava, että varhaiskasvatus on edelleen vaihtoehtoinen palvelu lasten kotihoidon tuen kanssa, joten niitä ei voi saman lapsen osalta saada yhtä aikaa.

 

Varhaiskasvatuspalveluiden maksuttomuus on hieno ja tärkeä asia perheiden ja lasten kannalta. Siikalatvan varhaiskasvatuspalveluiden laadusta ja toimivuudesta on saatu kiitosta jo aikaisemmin – maksuttomuus on vielä piste iin päälle.

Jaa uutinen somessa
Skip to content