Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle
Ajankohtaista
Kuulutukset

Leuvannevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Ilmoitamme Leuvannevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta (MRA 30 §, MRL 63 §).

Kaavoitettava tuulivoimapuiston hankealue on kooltaan noin 120 km² ja se sijaitsee noin kolme kilometriä Rantsilan taajamasta lounaaseen ja noin 12 kilometriä Pulkkilan taajaman luoteispuolella. Alueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 89 tuulivoimalaa. Hankealue kuuluu suurimmalta osin Siikalatvan kuntaan ja sen eteläosassa on n. 600 hehtaarin kokoinen Siikajoen kunnan enklaavi. Kaavat laaditaan erillisinä molemmille kunnille.

Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena suoraan tuulivoimalan rakennuslupaan oikeuttavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavan laatimisesta on tehty kaavoitussopimus Siikalatvan kunnan ja VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n välillä.

Osayleiskaavan Siikalatvan kuntaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 20.6. – 20.8.2022 välisen ajan Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila), Rantsilan kirjastolla (Kunnantie 1, 92500 Rantsila) sekä kunnan internetsivuilla https://www.siikalatva.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavoitushankkeet.

Kunnanhallitukselle osoitetut palautteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteeseen Siikalatvan kunta, tekninen johtaja Hannu Komu, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila tai sähköpostilla  hannu.komu@siikalatva.fi.

Kaavoituksesta pidetään erillinen etäyleisötilaisuus torstaina 4.8.2022 klo 16.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua oheisen linkin kautta: bit.ly/leuvannevankaava.

Lisätietoja antavat:

Siikalatvan kunta: tekninen johtaja Hannu Komu puh. 044 5118 601, sähköposti: hannu.komu@siikalatva.fi.

Kaavaa laativa konsultti: AFRY Finland Oy, kaavoituksen projektipäällikkö Ismo Vendelin, puh. 050 326 3557, sähköposti: etunimi.sukunimi@afry.com.

Hankkeesta vastaava: VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy, projektipäällikkö Olli Kiviniemi, puh. 040 765 5224, sähköposti: etunimi.sukunimi@vsb.energy

Kunnanhallitus

 

Liitetyt tiedostot
Jaa uutinen somessa
Skip to content