Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Kuulutus, Kärsämäen ja Siikalatvan Tuulikaarron tuulivoimapuiston yleiskaavat vireille

Kuulutus

Tämä on Kärsämäen ja Siikalatvan kuntien yhteinen kuulutus ja koskee Tuulikaarron tuulivoimapuiston yleiskaavoja.

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee Tuulikaarron tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja Kärsämäen kuntiin, kuntarajan ja valtatien 4 molemmille puolille. Tuulikaarron tuulivoimapuiston hankealue muodostuu yhteensä neljästä eri osayleiskaava-alueesta, joista kaksi on Siikalatvan ja kaksi Kärsämäen kunnan puolella. Kuntaraja ja valtatie 4 ovat jakavat hankealueen neljään kaava-alueeseen. Yleiskaavat laaditan oikeusvaikutteisina, Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisesti, jolloin niitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kaava-alueille suunnitellaan enintään noin 53 uuden tuulivoimalan rakentamista. Voimalat toteutetaan enintään 300 metriä korkeina. Tuulivoimaloista sijoittuu alustavasti 34 Siikalatvan kunnan ja 19 Kärsämäen kunnan alueelle.

Yleiskaavat ovat tulleet vireille Siikalatvan kunnanhallituksen päätöksillä 15.2.2021 § 46 (läntinen osa-alue) ja § 47 (itäinen osa-alue) sekä Kärsämäen kunnanhallituksen päätöksillä 22.2.2021 § 28 (itäinen osa-alue) ja § 29 (läntinen osa-alue).

Tuulivoimayleiskaavojen vireilletulon yhteydessä on laadittu kuntien ja kaavojen yhteinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa esitellään kaavojen laatimisessa noudatettavat osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmät, kerrotaan kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun eteneminen ja alustava aikataulu sekä kuvataan kaavojen yhteydessä laadittavat selvitykset ja vaikutustenarvioinnit.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää tarkistuksia ja täydennyksiä kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti osoitteella:

Kärsämäen kunta 
Haapajärventie 1
86710 Kärsämäki
karsamaen.kunta@karsamaki.fi   

ja/tai

Siikalatvan kunta, hallintokeskus
Pulkkilantie 4
92600 Pulkkila
siikalatvan.kunta@siikalatva.fi

Siikalatvalla osallistumissuunnitelma on saatavilla Siikalatvan kunnantalolta sekä Siikalatvan kunnan internetsivuilta osoitteessa https://www.siikalatva.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavoitushankkeet/.

Kärsämäellä osallistumissuunnitelma on saatavilla Kärsämäen kunnantalolta sekä Kärsämäen kunnan internetsivuilta osoitteesta https://karsamaki.fi/asuminen-ja-rakentaminen/tontit-kartat-ja-kaavoitus/ koko kaavaprosessin ajan.

Kaavojen vireilletulovaiheessa järjestetään hankkeen YVA-menettelyn kanssa yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 23.3.2021 klo 17.00. Tilaisuus järjestetään koronapandemiasta johtuen etäyleisötilaisuutena internetin välityksellä. Linkki ja ohjeet yleisötilaisuuteen:

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Lisätietoja antavat:

Kärsämäen kunta
Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki

Esko Hämäläinen
Rakennusmestari,  puh. 044 4456 841
esko.hamalainen@karsamaki.fi

Siikalatvan kunta
Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila

Hannu Komu
Tekninen johtaja,  puh. 044 5118 601
hannu.komu@siikalatva.fi

Kaavaa laativa konsultti:

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Elektroniikkatie 6 (III krs.), 90590 Oulu

Janne Tolppanen
Arkkitehti, tiiminvetäjä
puh. 044 278 7307
janne.tolppanen@fcg.fi

Hankkeesta vastaava:

Piipsan Tuulivoima Oy
Turvetie 112, PL 47, 86600 Haapavesi

Harri Ruopsa
Development manager
puh. 040 0720 793
harri.ruopsa@puhuri.fi

Liitetyt tiedostot
Jaa uutinen somessa
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Suurenna fonttia
Vaihda kontrastia