Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle
Ajankohtaista
Kuulutukset

Kuulutus eläinsuojatoimintaa koskevasta ilmoituksesta

Ilmoitusasiakirjat ovat yleisesti nähtävänä 12.5.-20.6.2022 Siikalatvan kunnan
verkkosivuilla osoitteessa https://www.siikalatva.fi/ kohdassa Siikalatvan uutiset/
Kuulutukset.

Jorma Rahikkala Siikalatvan Kestilän kylästä on toimittanut 2.5.2022 olemassa olevan eläinsuojatoiminnan olennaista muuttamista koskevan ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukaisen ilmoituksen Siikalatvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tilalla on ennestään Siikalatvan kunnan 17.3.2017 antama ja 21.3. ja 22.3.2017 korjaama eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, joka käsittää 125 lypsylehmää, 41 hiehoa ja 22 vasikkaa (6-12 kk) ja 18 alle 6 kk:n ikäistä vasikkaa.

Nyt tehdyn ilmoituksen mukaan eläinmäärät tulevat olemaan seuraavat: 229 lypsylehmää, 75 hiehoa, 54 vasikkaa (6-12 kk) ja 18 alle 6 kk:n ikäistä vasikkaa.

Toiminta sijoittuu Siikalatvan Kestilän keskustaajamasta noin 19 km kaakkoon Vuolijoentien varrelle Mökkiperällä Jorma Rahikkalan omistamalle tilalle Ylirahikkala (kiint.tunnus 791-402-6-4) osoitteessa Vuolijoentie 1782, 92700 Kestilä. Alueella ei ole asema- eikä yleiskaavaa. Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Mulkuanjärvi sijaitsee lähimmillään 650 metrin päässä tilakeskuksesta kaakkoon.

Tilakeskukseen rakennetaan uusi hiehopihatto lypsypihaton yhteyteen sen kaakkoispuolelle ja uusi lietesäiliö (nettotilavuus 2623 m3) nykyisten lietesäiliöiden välimaastoon tilakeskuksen koillispuolelle. Uuteen hiehopihattoon sijoitetaan 14 umpilehmää, 70 hiehoa ja 31 lehmävasikkaa (6-12 kk). Tilakeskuksessa on ennestään lypsypihatto, sen laajennusosa ja vasikkala sekä kaksi lietelantasäiliötä, joiden nettotilavuudet ovat 2 480 m3 ja 2 623 m3. Lisäksi tilalla on yksi nettotilavuudeltaan 230 m3:n kattamaton kuivalantala.

Tuotantotiloihin on toiminnan laajentamisen jälkeen mahdollista sijoittaa 229 lypsylehmää, 75 hiehoa (12-24 kk), 54 lehmävasikkaa (6-12 kk) sekä 18 alle 6 kuukauden ikäistä vasikkaa. Lannankäsittelymenetelmänä molemmissa lypsylehmäpihatoissa ja uudessa hiehopihatossa on lietelanta. Vasikkalassa on tilat 18 alle 6 kk:n ikäiselle vasikalle ja siinä on käytössä kuivikelanta. Tilalla tulee olemaan käytössään 7 726 m3 lietesäiliötilavuutta (nettotilavuus) kolmessa betonirakenteisessa säiliössä, jotka kaikki ovat luonnollisella kuorettumakatteella. Tilalla on lannanlevitykseen käytettävissä omaa peltoa yhteensä 113,00, vuokrapeltoa 13,99 ja levityssopimuspeltoa 112,72 hehtaaria. Eläimiä ei laidunneta. Lähin naapuritilan asuinkiinteistö sijaitsee yli 600 metrin etäisyydellä muutoksen kohteena olevasta lypsykarjapihatosta luoteeseen.

Laajennuksen jälkeen tilan eläinyksikkömäärä on 2 987,4, jonka etäisyysvaatimus hajun perusteella häiriintyviin kohteisiin on 450 metriä. Lähin naapuritilan asuinkiinteistö on yli 600 metrin etäisyydellä rakennettavista hiehopihatosta ja lietesäiliöstä ja etäisyysvaatimus näin ollen täyttyy.

Ilmoitusasiakirjat ovat yleisesti nähtävänä 12.5.-20.6.2022 Siikalatvan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.siikalatva.fi/ kohdassa Siikalatvan uutiset/Kuulutukset. Ilmoituksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun. Ilmoitusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee jättää 20.6.2022 mennessä Siikalatvan kuntaan, os. Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila tai sähköpostilla terhi.tuomela@siikalatva.fi

Kuulutuksen julkaisupäivä Siikalatvan kunnan verkkosivuilla on 12.5.2022 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien. Lisätietoja antaa Terhi Tuomela, puh. 044 5118 614.

SIIKALATVAN KUNTA

Rakennustarkastaja Terhi Tuomela

Liitetyt tiedostot
Jaa uutinen somessa
Skip to content