Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Kuntavaalit 2021, Tietoja kotiäänestyksestä

Tietoja kuntavaalien 2021 kotiäänestyksestä

Tietoja ja ohjeita kotiäänestyksestä

Kuka saa äänestää ennakkoon kotonaan?
Vaalilain mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan vain äänestäjän kotikunnassa. Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä.

Kuinka kotiäänestykseen ilmoittaudutaan?
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan äänestäjän kotikunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoittautuminen tehdään joko puhelimitse tai kirjallisesti. Ilmoittautuminen voidaan toimittaa keskusvaalilautakunnalle joko postitse tai sähköpostin välityksellä. Lomakkeita saa kunnan keskusvaalilautakunnalta ja kunnan nettisivuilta. Lomakkeen yläosa on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava. Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunnan osoite ja puhelinnumero löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö, esimerkiksi lähiomainen. Yläosastaan täytetty lomake toimitetaan kunnan keskusvaalilautakunnalle esimerkiksi postitse. Kirjallisen tai puhelimitse tehdyn ilmoituksen on oltava perillä kunnan keskusvaalilautakunnassa viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.

Milloin ja miten kotiäänestys toimitetaan?
Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 26.5.-8.6.2021. Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan etukäteen kirjallisesti tai puhelimitse mahdollisimman pian. Äänestäjälle ilmoitetaan kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu hänen luokseen äänestyksen toimittamaan.

Miten kotiäänestys toimitetaan?
Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Äänestäjällä on oikeus käyttää vaalitoimituksessa avustajaa, joka voi olla myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö.

Äänestystoimitus tapahtuu siten, että äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun selkeästi ja niin, että vaalisalaisuus säilyy ja sulkee leimatun äänestyslipun vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea. Äänestäjä täyttää lähetekirjeen ja osoittaa sen kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Tämän jälkeen vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen siitä, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyllä tavalla. Lopuksi lähetekirje ja siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan keltaiseen lähetekuoreen, jonka vaalitoimitsija toimittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Covid-19 pandemiasta johtuen noudatetaan oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin- laitoksen (THL) ohjeistuksia kotiänestyksen järjestelyissä.

Keskusvaalilautakunnan osoite:

Siikalatvan kunta
Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
puh. 044 5118 603
anna-liisa.kivimaa@siikalatva.fi

Siikalatvalla 20.4.2021

Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta

Eeva-Liisa Similä       Anna-Liisa Kivimaa
puheenjohtaja            sihteeri

Liitetyt tiedostot
Jaa uutinen somessa
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Suurenna fonttia
Vaihda kontrastia