Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Kuntavaalien 2021 ennakkoäänestys, kotiäänestys ja vaalipäivän äänestys

Tietoja Kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyksestä, kotiäänestyksestä ja vaalipäivän äänestyksestä

Kuntavaalien ennakkoäänestyksestä, kotiäänestyksestä ja vaalipäivän äänestyksestä ilmoitetaan kunnan internetsivuilla ja kuntatiedotteissa.

Äänioikeusrekisteri Digi- ja väestötietovirasto perustaa äänioikeusrekisterin viimeistään 28.4.2021. Rekisteriin otetaan jokainen väestötietojärjestelmän mukaan tulevissa vaaleissa äänioikeutettu. Äänioikeusrekisterin tiedot lukuun ottamatta henkilötunnuksia ovat tarkastusta varten nähtävillä tai maksutta puhelimitse saatavissa Digi- ja väestötietoviraston määräämissä paikoissa arkipäivinä 3.5.2021 lukien. Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai että häntä koskeva tieto on siinä virheellinen, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 21.5.2021.

Ennakkoäänestys Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakkoon kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustoissa. Lisäksi ennakkoon voi äänestää erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa, joita ovat sairaalat, tietyt sosiaalihuollon toimintayksiköt ja rangaistuslaitokset sekä suomalaiset laivat. Edelleen ennakkoäänestys voidaan säädetyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 26.5.-8.6.2021 ja ulkomailla 2.-5.6.2021.

Kuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Siikalatvan kunnassa ovat:

ÄänestyspaikkaKäyntiosoite
Kestilä, kunnantoimistoHallintotie 5, 92700 Kestilä
Piippola, kunnantoimistoKeskustie 9, 92620 Piippola
Pulkkila, kunnantaloPulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
Rantsila, kirjastoKunnantie 1, 92500 Rantsila

Ennakkoäänestyspaikat ovat ennakkoäänestystä varten avoinna

26.5.-28.5.202110.00-17.00
29.5.202111.00-14.00
30.5.202111.00-14.00 vain Pulkkilan äänestyspiste
31.5.202112.00-17.00
1.6.202112.00-18.00
2.-4.6.202110.00-17.00
5.6.202111.00-14.00
6.6.202111.00-14.00 vain Pulkkilan äänestyspiste
7.6.202112.00-17.00
8.6.202112.00-18.00

Laitosäänestys- ja kotiäänestys
Laitosäänestyspaikkoina toimivat Palvelukeskus Pihlajisto ja Kestilän vankila Kestilässä, Palvelukeskus Vaarintalo Piippolassa, Palvelukeskus Koivulehto Pulkkilassa, Siikalatvan vuodeosasto Rantsilassa sekä Palvelukeskus Kotipiha Rantsilassa.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksestä ilmoitetaan tarkemmin erikseen jäljempänä.

Vaalipäivän äänestys
Vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.2021. Vaalitoimitus alkaa klo 9 ja päättyy klo 20. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat samat kuin yllä mainitut yleiset ennakkoäänestyspaikat. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Äänestäjän äänestyspaikka on merkitty väestörekisterikeskuksen äänestäjälle postittamaan ilmoituskorttiin.

Covid-19 pandemiasta johtuen noudatetaan oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ohjeistuksia ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestelyissä.

Siikalatvan kunnassa 20.4.2021

Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta

Eeva-Liisa Similä      Anna-Liisa Kivimaa
puheenjohtaja          sihteeri

Liitetyt tiedostot
Jaa uutinen somessa
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Suurenna fonttia
Vaihda kontrastia