Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle
Ajankohtaista
Kuulutukset

Kestilän kirkonkylän osayleiskaavaehdotus nähtävillä

Kaavaehdotus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) sekä Kestilän kirjastolla (Kestilänraitti 1a, 92700 Kestilä) 8.6.-15.8.2022 sekä kunnan internetsivuilla https://www.siikalatva.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavoitushankkeet .

Ilmoitamme Kestilän kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Kaavoitettava alue käsittää Kestilän kirkonkylän lähiympäristöineen, Temmeksen ja Pyhännän suuntaan kulkevan seututien 822 lähiympäristöt ja Siikajoen lähiympäristöä seututien 800 suunnassa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 12,4 km2.

Suunnittelualueelle laaditaan oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleiskaava laaditaan kirkonkylälle aluevarauskaavana, joka ei oikeuta suoriin rakennuslupiin. Ranta-alueiden osille, joita ei suunnitella asemakaavoitettaviksi, laaditaan MRL 72 §:n mukainen rakennuspaikkakohtainen rantarakentamista ohjaava yleiskaava.

Kaavaehdotus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) sekä Kestilän kirjastolla (Kestilänraitti 1a, 92700 Kestilä) 8.6.-15.8.2022 sekä kunnan  internetsivuilla https://www.siikalatva.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavoitushankkeet .

Kunnanhallitukselle osoitetut muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteeseen Siikalatvan kunta, tekninen johtaja Hannu Komu, Pulkkilantie 4 92600 Pulkkila tai sähköposti hannu.komu@siikalatva.fi.

Lisätietoja antavat:

Siikalatvan kunta: tekninen johtaja Hannu Komu puh. 044 5118 601, sähköposti: hanu.komu@siikalatva.fi, osoite: Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila.

Sweco Ympäristö Oy: Arkkitehti Elina Marjakangas puh. 040 827 1160, sähköposti: elina.marjakangas@sweco.fi, osoite: Rautatienkatu 33, 90100 Oulu.

Kunnanhallitus

Liitetyt tiedostot
Jaa uutinen somessa
Skip to content