Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Rantsilan Tuohimaan asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti

Rantsilan Tuohimaan asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti

Tuohimaan asemakaavan muutoksen asemakaavaehdotus on valmistunut. Kaavamuutoksen suunnittelualue kuuluu 25.3.2004 hyväksyttyyn Tuohimaan asemakaava-alueeseen. Suunnittelualue sijaitsee Siikalatvan kunnan omistamalla maalla Rantsilan taajaman pohjoislaidalla, valtatie 4:n länsipuolella. Alueella sijaitsee entuudestaan teollisuus-/ varastorakennus. Muutoin alue koostuu pääasiassa metsästä. Suunnittelualueen halki kulkee Tuohitie ja etelärajaa sivuaa Eurontie.

Asemakaavan muutoksella varaudutaan teollisuustoiminnan muutoksiin ja laajentumiseen alueella. Voimassa olevaan asemakaava-alueeseen merkitty jätteenkäsittelyalue siirtyy Tuohitien eteläpuolelle, jolloin sille varattu alue on mahdollista hyödyntää muulla tavalla.

Kaavaehdotus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) 15.10.-13.11.2020 sekä kunnan internetsivuilla www.siikalatva.fi/kaavoitushankkeet .

Kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutukset tulee jättää nähtävillä oloaikana osoitteeseen:

Siikalatvan kunta, tekninen johtaja Hannu Komu, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila tai sähköpostilla hannu.komu@siikalatva.fi.

Lisätietoja antaa:

Siikalatvan kunta: tekninen johtaja Hannu Komu puh. 044 5118 601, sähköposti: hannu.komu@siikalatva.fi

Kunnanhallitus

Liitetyt tiedostot
Jaa uutinen somessa
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Suurenna fonttia
Vaihda kontrastia