Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Vesi- ja energiahuolto

Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen.

Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta kunnan sille hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuollolla turvataan väestölle moitteeton talousvesi sekä asianmukainen viemäröinti ja jätevesien käsittely.
Siikalatvan alueella toimii Siikalatvan Vesihuolto Oy, Piippolan Vesi Oy ja Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy.
Kaukolämpölaitokset ja -verkostot ovat Siikalatvan jokaisessa taajamassa. Liittymismahdollisuutta verkostoon tulee tiedustella Siikalatvan Lämpö Oy:ltä

Sähköverkkoja Siikalatvan alueella on Elenia Oy:llä, Loiste Oy:llä sekä Oulun Seudun Sähkö Oy:llä.

Siikaverkko Osuuskunnan valokuituverkko kattaa miltei koko Siikalatvan kunnan alueen.

Suurenna fonttia
Vaihda kontrastia