Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Rakentamisen luvat

Rakennuslupahakemus tulee hakea riittävän ajoissa, rakennusluvan käsittelyyn tulee varata aikaa vähintään 14 vuorokautta.

Lupahakemuksessa tarvittavat liitteet:

1. Lupahakemuskaavake
2. Hallintaoikeus
3. Kartta rakennuspaikasta
4. Pääpiirustukset
5. Rakennushankeilmoitus RH1
6. Vastaavan ja/tai erityisalojen työnjohtajan hyväksyminen
7. Kiinteistön liittyminen vesi- ja viemärilaitokseen
8. Talous- ja jätevesien käsittely ja johtaminen
9. Naapurien kuuleminen
10. Naapurien suostumus
11. Energiatodistus
12. Paloviranomainen

Sähköinen asiointi Lupapiste-palvelun kautta on otettu käyttöön. 1.12.2020 alkaen kaikki rakennusluvat haetaan Lupapisteen kautta.

 

Liitetyt tiedostot

Tuomela Terhi

Rakennustarkastaja

Siikalatvan kunnantalo

Vähä Keijo

Rakennustarkastaja

Siikalatvan kunnantalo

 

Linkkejä rakentamiseen

Lupapiste

 

Ohjeita rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi