Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Palotarkastus

Siikalatvan kunta kuuluu Jokilaaksojen pelastuslaitoksen piiriin.
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella suoritetaan asuinkiinteistöjen omavalvonta vuosittain valvontasuunnitelman mukaisesti. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kunnat on jaettu kymmeneen omavalvonta-alueeseen, joista kukin vuorollaan on omavalvonnan kohteena.
Pelastusviranomainen suorittaa harkintansa mukaan riskiarvioon perustuen palotarkastuksen niihin kohteisiin, joista omavalvontalomaketta ei ole toimitettu. Pelastusviranomaisen harkinnan mukaan palotarkastus voidaan suorittaa myös omavalvontalomakkeen palauttaneisiin kohteisiin pistokoeluontoisesti.
Lisätietoa Jokilaaksojen pelastuslaitoksen sivulta

Nuohous

Rakennuksen omistaja, haltija tai toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että tiloissa olevat tulisijat ja savuhormit nuohotaan säännöllisesti ja asianmukaisesti. Myös ilmanvaihtokanavat ja -laitteet pitää huoltaa ja puhdistaa siten, että niistä ei aiheudu palovaaraa.

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Koko maassa siirryttiin muutoksen myötä nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan, kun se aikaisemmin oli järjestetty siten vain osassa maata. Uudistus liittyi hallituksen tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä, purkaa normeja ja lisätä kilpailua.

Pelastuslaitoksilta poistui velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset lakkasivat 30.6.2019.

Tavoitteena säännöllisessä nuohouksessa on ehkäistä nokipaloja, jotka voivat pahimmillaan levitä rakennuspaloiksi. Omalla toiminnalla on merkitystä, kuinka tulisijaa käytetään jne. Hyviä ohjeita nuohoukseen liittyen tarjoaa Nuohousalan Keskusliitto. Sivustolta voi etsiä myös lähimmän nuohoojan yhteystiedot.

Liitetyt tiedostot
Skip to content