Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Yleiskaavat

Siikalatvan kunnan maankäyttöstrategia

Siikalatvan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Siikalatvan kunnalle maankäyttöstrategian. Maankäyttöstrategialla ohjataan kunnan tulevaa kaavoitusta ja maankäyttöä. Maankäyttöstrategia kunnioittaa kuntastrategiassa sovittuja linjauksia ja tavoitteita; peruspalveluiden turvaaminen, talouden tasapainoon saaminen ja kunnan elinvoiman vahvistaminen.

Strategian painopisteiksi on valittu kolme teemaa: asuminen ja loma-asuminen, virkistys ja vapaa-aika sekä elinkeinot ja yrittäjyys. Maankäyttöstrategian pohjaksi valittiin elinkeinojen kehittämistä ja yrittäjyyttä painottava malli: ” Eteenpäin on elävän mieli”.


Lue maankäyttöstrategia seuraavasta linkistä

Maankäyttöstrategia


Maankäyttöstrategian liitekartat:

Asuminen, loma-asuminen ja palvelut

Elinkeinot ja energiatalous

Virkistys ja matkailu


Muut kaavat ja maankäyttösuunnitelmat kuin kirkonkylien asemakaavat liitetiedostoissa.

Liitetyt tiedostot
Skip to content