Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Yleiskaavat

SIIKALATVAN KUNNAN MAANKÄYTTÖSTRATEGIA

Siikalatvan kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 2.4.2012 Siikalatvan kunnalle maankäyttöstrategian. Maankäyttöstrategialla ohjataan kunnan tulevaa kaavoitusta ja maankäyttöä. Maankäyttöstrategia kunnioittaa kuntastrategiassa 2013 sovittuja linjauksia ja tavoitteita; Peruspalveluiden turvaaminen, talouden tasapainoon saaminen ja kunnan elinvoiman vahvistaminen.

Strategian painopisteiksi on valittu kolme teemaa: Asuminen ja loma-asuminen, virkistys ja vapaa-aika sekä elinkeinot ja yrittäjyys. Maankäyttöstrategian pohjaksi valittiin elinkeinojen kehittämistä ja yrittäjyyttä painottama malli: ” Eteenpäin on elävän mieli”.

Lue maankäyttöstrategia seuraavasta linkistä MAANKÄYTTÖSTRATEGIA

Maankäyttöstrategian liitekartat: ASUMINEN, LOMA-ASUMINEN JA PALVELUT , ELINKEINOT JA ENERGIATALOUS , VIRKISTYS JA MATKAILUOK

Muut kaavat ja maankäyttösuunnitelmat kuin kirkonkylien asemakaavat:

RANTSILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

PIIPPOLAN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA

LESKELÄN OSAYLEISKAAVA

PORKANRANNAN OSAYLEISKAAVA

PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

KESTILÄN KOKKONEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Suurenna fonttia
Vaihda kontrastia