Tarjousten pyytäminen Siikalatvan kunnan ostoliikenteistä

24.05.2018

Tarjousten pyytäminen Siikalatvan kunnan ostoliikenteistä

Siikalatvan kunnan ostoliikenteiden tarjouskilpailu on käynnistetty ja siitä on ilmoitettu 8.5.2018 internet-sivulla www.hankintailmoitukset.fi .

Asiakirjat ovat saatavissa suomenkielisinä. Tarjouskilpailuasiakirjat ovat noudettavissa tarjousaikana sähköisesti HILMA –palvelun internet-sivuilta www.hankintailmoitukset.fi  

Hankintakohteita ja/ tai asiakirjoja koskevista muutoksista, lisäyksistä, täydennyksistä, korjauksista ja mahdollisesta hankintamenettelyn keskeyttämisestä ilmoitetaan kunnan kotisivuilla www.siikalatva.fi .

Mahdollisten muutosten tarkistaminen em. sivuilta on tarjoajien vastuulla.

Liitteenä  Vastaukset määräajan kuluessa esitettyihin kysymyksiin/Siikalatvan ostoliikenne

Siikalatvan kunta/ Sivistyslautakunta