Siikalatvan Paskokankaan toimintansa lopettaneen kaatopaikan ympäristöriskit selvitetään

13.09.2018

TIEDOTE

Siikalatvan Paskokankaan toimintansa lopettaneen kaatopaikan ympäristöriskit selvitetään

Siikalatvan kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus teettävät yhteistyössä Siikalatvan Paskokankaan toimintansa lopettaneen kaatopaikan alueella ympäristöteknisiä tutkimuksia. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon –ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja kunnostaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Pöyry Finland Oy.

Kaatopaikka sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella, noin 5 km Piippolan taajamasta luoteeseen, Paskokankaan pohjavesialueen pohjoisosassa. Lähin toiminnassa oleva vedenottamo sijaitsee kohteesta noin 1,3 kilometriä lounaaseen. Pohjaveden virtaus ei olemassa olevien tietojen mukaan suuntaudu vanhalta kaatopaikalta kohti vedenottamoa. Noin 200 metriä kaatopaikasta kaakkoon sijaitsee vedenottopaikka, jota ei ole otettu käyttöön, koska vuonna 1994 tehdyissä tutkimuksissa on havaittu kaatopaikan läheisyydessä pohjavedessä kohonneita haitta- ainepitoisuuksia. Kaatopaikalle on toimintavuosien käytännön mukaan toimitettu mahdollisesti myös ongelmajätteitä, kuten öljyä. Vuoden 1994 lisätutkimuksissa on havaittu muun muassa kohonneita öljyn, lyijyn, elohopean ja alumiinin pitoisuuksia.

Työn tavoitteena on selvittää kaatopaikan toiminnan mahdollisesti aiheuttama maaperän ja pohjaveden pilaantuminen. Tutkimukset kohdennetaan kiinteistöille 791-412-16-94 (Otanaho) ja 791-412-16-1 (Jarva). Tulevilla tutkimuksilla selvitetään alueen ympäristö- ja terveysriskit.

Siikalatvan Paskokankaan toimintansa lopettaneen kaatopaikan alueen maaperä- ja pohjavesitutkimukset toteutetaan syyskuussa 2018 (viikolla 37).

Lisätietoja:

Siikalatvan kunta, Hannu Komu, puh. 044 5118 601, hannu.komu@siikalatva.fi
Pirkanmaan ELY-keskus, Henna-Mari Havana, puh. 0295 016 984, henna-mari.havana@ely-keskus.fi
http://www.maaperakuntoon.fi/fi-FI