Siikalatvan kunta aloittaa Yt-neuvottelut

29.08.2017

Siikalatvan kunta käynnistää tuotannollisista ja taloudellisista syistä tapahtuvaa henkilöstön vähentämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut tavoitteena 800.000 euron vuotuiset säästöt. Kunnanhallitus päätti asiasta yksimielisesti kokouksessaan 28.8.2017.

Kirjallinen neuvotteluesitys ja toimintasuunnitelma pyritään antamaan henkilöstölle ja henkilöstön edustajille 8.9.2017 ja neuvottelut aloittamaan 13.9.2017 Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja voivat johtaa mahdollisesti enimmillään 25 työntekijän irtisanomiseen tai lomauttamiseen. Lisäksi neuvottelut koskevat enintään 25 hengen työaikaa eli osa-aikaistamista. Määrä täsmentyy kuuden viikon yt-neuvotteluissa ja voi jäädä tätä pienemmäksi. Mahdollisia henkilöstövähennyksiä koskevat päätökset tehdään vasta neuvottelujen jälkeen marras-joulukuulla.

Pauli Piilma
Kunnanjohtaja