Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Opiskelijastipendit

 

OPISKELIJASTIPENDIT VUODELTA 2020 NYT HAUSSA

____________________

STIPENDIRAHASTOT KESTILÄN JA PIIPPOLAN OPISKELIJOILLE

 

KESTILÄN OPISKELIJOIDEN STIPENDIRAHASTON SÄÄNTÖ

Stipendirahastoa on tarkoitus käyttää Kestilän kylästä kotoisin olevien eri alojen opiskelijoiden tukemiseen.

1. Rahaston nimi: Kestilän opiskelijoiden stipendirahasto
2. Rahastoa valvoo Siikalatvan kunnanhallitus
3. Stipendit myöntää Siikalatvan kunnanhallitus.
4. Stipendejä voidaan myöntää kestisille opiskelijoille tunnustuksena menestyksellisesti suoritetuista eri alojen opinnoista

PIIPPOLAN OPISKELIJOIDEN STIPENDIRAHASTON SÄÄNTÖ

1. Siikalatvan kunnalla (alkuperäinen Piippolan kunnalla) on Aino ja Heikki Hankosen lahjoituksen nojalla saaduista varoista muodostettu stipendirahasto.
2. Rahaston tarkoituksena on em. lahjoittajien toivomuksen mukaisesti jakaa stipendejä ensisijaisesti lahjakkaille ja varattomille opiskelijoille, joiden kotipaikka on Piippola. Opiskelija, jolle stipendi voidaan myöntää, voi olla korkeakoulussa, opistossa tai ammattiin valmistavassa oppilaitoksessa päätoimisesti opiskeleva.
3. Stipendit myönnetään vuosittain hakemusten perusteella 2 §:n mukaiset ehdot täyttävälle. Sen voi saada, kun saaja on aloittanut päätoimisen opiskelun oppilaitoksessa. Stipendi on käytettävä opiskelun rahoittamiseen.
4. Rahastoa hoitaa Siikalatvan kunnanhallitus. Kunnanhallitus julistaa stipendit vuosittain haettavaksi siten kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta on päätetty sekä hakemusten perusteella myöntää ne. Kunnanhallitus päättää vuosittain stipendien suuruuden ottaen huomioon käytettävissä olevan tuoton ja myönnettävien stipendien lukumäärän.
5. Hakemusten perusteella 4 §:n 1 momentin mukaan myönnettävät stipendit maksetaan kuitenkin vasta sen jälkeen, kun hakija on toimittanut Siikalatvan kunnalle korkeakoulun tai oppilaitoksen antaman todistuksen päätoimisesta kokopäiväisestä opiskelusta

Täytettävä hakulomake liitteenä.

Voit hakea stipendiä itse, tai joku muu voi myös esittää stipendiä tietylle opiskelijalle.

Stipendihakemukset vuodelta 2020 on toimitettava
31.3.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Siikalatvan kunta, kirjaamo
Siikalatvan kunnanhallitus / Opiskelijastipendit
Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila

Liitetyt tiedostot
Skip to content