Mukaan sähköisten palvelujen kehittämiseen! / Rajaton Verkosto -hanke

28.08.2017

Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään sähköisten valmennus- ja neuvontapalvelujen hyödyntämistä maaseudun yritysten, yhdistysten ja asukkaiden toiminnassa. Osaamista parannetaan ja monipuolistetaan valmentamalla toimijoita käyttämään verkkopalveluita, jotka tukevat heidän jokapäiväistä toimintaansa ja verkostoitumistaan. Kehittäjinä toimivat Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry ja Kainuun Nuotta ry yhteishankkeessaan ”Rajaton Verkosto”.

Parhaillaan hankkeen pilottiryhmään etsitään mukaan digiosaamisensa kehittämisestä kiinnostuneita maaseudun yrityksiä, yhdistyksiä ja asukkaita. Mukaan lähtevien toimijoiden kanssa tehtävä kehittämistyö sisältää digitaalisten järjestelmien käyttöönottovalmennuksen sekä sähköisten palvelujen hyödyntämisen omassa toiminnassaan. Pilottiryhmään haku päättyy lokakuun puolivälissä.

Hankkeessa toteutettavan valmennuksen, neuvonnan ja ylimaakunnallisen yhteistyön tuloksena alueelle syntyy digitaalisen osaamisen verkosto, joka edistää digitoimintakulttuurin leviämistä ja juurtumista maaseutualueilla myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Digitaalisuus on yhä tärkeämmässä osassa maaseutualueiden elinvoiman kehittämistä. Verkkoyhteydet sähköisine palveluineen tarjoavat uusia ansaintamahdollisuuksia ja parempia ratkaisuja nykyiseen toimintaan, ja niiden hyödyt omalle toiminnalle on tärkeä tunnistaa. Tätä hyödyntämistä Rajaton Verkosto -hanke edistää.

Hankkeeseen osallistumisesta saa lisätietoa projektipäällikkö Maarit Vuorelalta (044 243 0306, maarit.vuorela@ppkylat.fi) sekä osoitteesta www.rajatonverkosto.fi.