Kestilän kirkonkylän osayleiskaavaluonnosta koskeva yleisötilaisuus

28.02.2018

Kestilän kirkonkylän osayleiskaavaluonnosta koskeva yleisötilaisuus

Siikalatvan kunta on laatimassa Kestilän kirkonkylän alueelle oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jolla ohjataan asemakaavoitusta ja joka antaa kunnalle päätösvaltaa niin asemakaavoituksessa kuin yleensäkin rakennetun ympäristön kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Kaavoitettava alue käsittää Kestilän kirkonkylän lähiympäristöineen sekä Temmeksen ja Pyhännän suuntaan kulkevan seututien 822 lähiympäristöt. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 10 km2.

Yleiskaava laaditaan kirkonkylän taajamaan ja taajaman lievealueille aluevarauskaavana, joka ei oikeuta suoriin rakennuslupiin. Ranta-alueiden osille, joita ei suunnitella  asemakaavoitettaviksi, voidaan kuitenkin laatia MRL 72 §:n mukainen rakennuspaikka- kohtainen rantarakentamista ohjaava yleiskaava.

Osayleiskaavaluonnosta koskeva yleisötilaisuus järjestetään Siikalatvan kunnan Kestilän toimistolla tiistaina 13.3.2018 klo 18.00 alkaen (Hallintotie 5, 92700 Kestilä). Tervetuloa!

Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 19.2.-21.3.2018 välisen ajan Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) ja Kestilän kirjastolla (Kestilänraitti 1a, 92700 Kestilä) sekä kunnan internetsivuilla www.siikalatva.fi/kaavoitushankkeet.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta sen kuulemisaikana eli 21.3.2018 mennessä osoitteella:

Siikalatvan kunta, kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas, sähköposti aimo.lehmikangas@siikalatva.fi, os. Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila.

Lisätietoja antavat:

Siikalatvan kunta: kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas puh. 044 5118 601, sähköposti: aimo.lehmikangas@siikalatva.fi, osoite: Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila.

Sweco Ympäristö Oy: Arkkitehti Kristiina Strömmer puh. 040 709 0985, sähköposti: kristiina.strommer@sweco.fi ja Johanna Lehto puh. 040 513 3065, sähköposti: johanna.lehto@sweco.fi , osoite: Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu.

Kunnanhallitus