Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Siikalatva kutsuu -hanke

Toteutusaika 1.4.2017- 31.12.2018

Hankkeeessa hyödynnetään Kylillä kelpaa -hankkeen yhteydessä tehyn, Siikalatvalta viimeisen 20 vuoden aikana muuttaneille lähetetyn kyselyn tuloksia. Hankkeessa selvitetään kyseisten henkilöiden paluumuuttohalukkuutta ja halukkaiden kanssa yhteistyössä poistetaan paluumuton esteitä etsimällä muuttajille ja heidän perheenjäsenilleen työpaikkoja, asuntoja, koulutusmahdollisuuksia jne.

Tämän lisäksi paluumuuttajista etsitään jatkajia sellaisille yrityksille, joissa esimerkiksi eläköitymisen takia yrityksen toiminnan jatko on uhattuna.

Edelleen etsitään henkilöitä, joille paluumuutto ei ehkä juuri nyt ole ajankohtaista, mutta joilla on kiinnostusta lisätä vuorovaikutusta Siikalatvalle ja siten osaltaan edistää kunnan elinvoimaa. Hankkeessa kiinnitetään huomiota kohdealueen vetovoiman lisäämiseen myös asuinympäristöä kehittämällä.

Hanke toteuttaa Keskipiste Leaderin kehittämisstrategian painopistettä paikallisyhteisöt ja lähidemokratia ja nuoret voimavarana. Lue lisää


         


Ajankohtaista

Siikalatvan kutsuu -hankkeen ajankohtaiset asiat ja hankkeen tuottamat materiaalit

Siikalatvan myytävät tontit

Siikalatvan kirkonkylien ympäristöhoitosuunnitelmat

Suurenna fonttia
Vaihda kontrastia