Europarlamenttivaalit 2019, tietoja vaaleista

23.04.2019

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019

Äänioikeusrekisteri
Väestörekisterikeskus on perustanut äänioikeusrekisterin, johon otetaan jokainen väestötieto-järjestelmän mukaan tulevissa vaaleissa äänioikeutettu. Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai että häntä koskeva tieto on siinä virheellinen, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen maistraatille viimeistään 10.5.2019 klo 16.

Ennakkoäänestys
Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakkoon kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustoissa. Lisäksi ennakkoon voi äänestää erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa, joita ovat sairaalat, tietyt sosiaalihuollon toimintayksiköt ja rangaistuslaitokset sekä suomalaiset laivat. Edelleen ennakkoäänestys voidaan säädetyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 15.-21.5.2019 ja ulkomailla 15.-18.5.2019.

Eduskuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Siikalatvan kunnassa ovat:

Äänestyspaikka             Käyntiosoite
Kestilä, kirjasto             Kestilänraitti 1 A, 92700 Kestilä
Piippola, kirjasto           Keskustie 11, 92620 Piippola
Pulkkila, kunnantalo    Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
Rantsila, kirjasto           Kunnantie 1, 92500 Rantsila

Ennakkoäänestyspaikat ovat ennakkoäänestystä varten avoinna

15.5.2019    klo 10.00-17.00   Kaikki ennakkoäänestyspaikat avoinna
16.5.2019    klo 10.00-17.00   Vain Pulkkilan ennakkoäänestyspaikka avoinna
17.5.2019    klo 10.00-17.00   Kaikki ennakkoäänestyspaikat avoinna
19.5.2019    klo 11.00-14.00   Vain Pulkkilan ennakkoäänestyspaikka avoinna
20.5.2019    klo 10.00-17.00   Kaikki ennakkoäänestyspaikat avoinna
21.5.2019    klo 10.00-18.00   Kaikki ennakkoäänestyspaikat avoinna

Laitosäänestys ja kotiäänestys
Laitosäänestyspaikkoina toimivat Palvelukeskus Pihlajisto ja Kestilän vankila Kestilässä, Palvelukeskus Vaarintalo Piippolassa, Palvelukeskus Koivulehto Pulkkilassa sekä Palvelukeskus Kotipiha ja Siikalatvan vuodeosasto Rantsilassa.
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksestä ilmoitetaan tarkemmin erikseen jäljempänä.

Vaalipäivän äänestys
Vaalipäivä on sunnuntaina 26.5.2019. Vaalitoimitus alkaa klo 9 ja päättyy klo 20. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat samat kuin yllä mainitut yleiset ennakkoäänestyspaikat. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Äänestäjän äänestyspaikka on merkitty väestörekisterikeskuksen äänestäjälle postittamaan ilmoituskorttiin.

Siikalatvan kunnassa 18.5.2019

Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta

Eeva-Liisa Similä                              Anna-Liisa Kivimaa
puheenjohtaja                                   sihteeri