TYÖLLISYYSPALVELUT

Tehtävät ja tavoitteet

Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palveluiden järjestäminen sekä näiden palveluiden koordinointi ja kehittäminen. Tavoitteena on työttömien työmarkkina-aseman ja toimeentulon parantaminen sekä työttömyydestä kunnalle aiheutuvien kustannusten vähentäminen.

Kohderyhmä ja toiminnan painopisteet

Palvelut kohdistuvat pääasiassa pitkään työttömänä olleisiin kuntalaisiin ja työttömiin nuoriin.
Toiminnan painopistealueet ovat:
- kuntouttava työtoiminta
- palkkatukityöllistäminen
- työkokeilut
- yhdistys- ja yritysyhteistyö liittyen työllistämiseen
- hanketoiminta

Yhteystiedot
Työllistämisvastaava Helena Repo
puh. 044-5118 407
helena.repo@siikalatva.fi