TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄ

Siikalatvan kunta kannustaa alueen työnantajia (yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityisiä työnantajia) tarjoamaan uusia työpaikkoja siikalatvalaisille pitkäaikaistyöttömille.

Kunta maksaa avustusta niille työnantajille, jotka palkkaavat vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneen siikalatvalaisen henkilön työsuhteeseen tai palkkatukeen oikeutetun työttömän työnhakijan oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin perustutkinto-opintoihin.

Kuntalisää maksetaan hakemusten perusteella vuosittain talousarvioon vahvistettujen määrärahojen rajoissa.

ARVOISA TYÖNANTAJA

Siikalatvan kunta voi maksaa kuntalisää kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti työttömiä palkkatuella työllistävälle työnantajalle (yritys, yhdistys, yksityinen työnantaja) 300 euroa kuukaudessa. Avustusta voidaan maksaa enintään siihen saakka kunnes henkilön työssäoloehto täyttyy. Oppisopimustyösuhteessa avustusta voidaan maksaa palkkatukeen oikeutetulta ajanjaksolta.

Palkattavan henkilön tulee olla siikalatvalainen työtön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää työttömyyden perusteella ja on oikeutettu palkkatukeen.

Avustus on tarkoitettu työntekijän palkkakuluihin ja muihin lakisääteisiin työnantajakuluihin.

TYÖNTEKIJÄN VALITSEMINEN

Työnantaja voi tiedustella työntekijöistä ja kunnan maksamasta avustuksesta Siikalatvan kunnan työllisyyspalveluista Sompa II-hankkeesta (yhteystiedot esitteen lopussa). Työnantajalle esitellään soveltuvia työntekijäehdokkaita, opastetaan avustuksen sekä tarvittaessa palkkatuen hakemisessa.

TYÖSUHTEEN EHDOT

Avustus maksetaan työssäoloehtoa täyttävään työsuhteeseen. Työssäoloehto täyttyy, kun työntekijä on ollut työsuhteessa 35 viikkoa ja työsuhteesta on maksettu alan työehtosopimuksen mukainen palkka. Työaika on oltava vähintään 18 h/viikko ja tuki maksetaan täysiltä kalenteriviikoilta.

Jos työnantajan toimialalla ei ole voimassaolevaa työehtosopimusta, on palkan oltava vähintään yleinen minimipalkka (6,90 €/tunti vuonna 2017)

Palkkatuki sekä työllistämiseen saadut muut mahdolliset avustukset ja kuntalisä yhdessä eivät saa ylittää palkkauskustannuksista ja lakisääteisistä työnantajamaksuista aiheutuvia menoja.

AVUSTUKSEN HAKEMINEN

Työnantaja voi hakea avustusta heti työsopimuksen solmimisen jälkeen, viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Avustusta haetaan kuntalisän hakulomakkeella, jonka liitteeksi tulevat palkkatukipäätös ja työsopimus. Kuntalisään on jatkuva haku.

Kuntalisää haetaan seuraavasta linkistä avautuvalla lomakkeella:

LINKKI HAKULOMAKKEESEEN

Siikalatvan kunta tekee päätöksen avustuksesta myöntämisestä kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Yhteystiedot:

Helena Repo
hankevastaava
044-5118407
helena.repo@siikalatva.fi

Toni Heikkonen
hanketyöntekijä
044-5118405
toni.heikkonen@siikalatva.fi