Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut

Siikalatvan kunnan työllisyyspalvelut edistävät kuntalaisten työllistymistä. Parannamme työttömien asemaa työmarkkinoilla ja vähennämme työttömyydestä kunnalle aiheutuneita kustannuksia. Palvelut kohdistuvat pääasiassa pitkään työttömänä olleisiin kuntalaisiin ja työttömiin nuoriin. 

Sompa II –hanke

Siikalatvan kunnassa toimii työllisyyspoliittinen Sompa II - hanke. Hankkeen rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ja Siikalatvan kunta. Hankkeen toiminta-aika on 5.10.2015–30.6.2018. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat, vähintään vuoden työttömänä olleet työnhakijat. Erityishuomiota kiinnitetään alle 30-vuotiaisiin nuoriin, joilla on tuetun työllistymisen palvelun tarve. Hankkeen tavoitteena on asiakkaiden osaamisen ja työmarkkinavalmiuksien parantaminen. Hankkeen asiakkaat saavat kokonaisvaltaista palveluohjausta, opastusta ja neuvontaa työllistymisen ja kouluttautumisen polulla. Sompa II – hanke tekee yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa. Yrityksiä ja yhdistyksiä aktivoidaan työllistämään sekä palkkatuen että työkokeilujen keinoin. Tuetusta työllistämisestä kiinnostuneiden yrittäjien ja yhdistysten toivotaan ottavan yhteyttä hankkeen työntekijöihin. Asiakkaaksi pääsee ottamalla suoraan yhteyttä hankkeen henkilöstöön tai Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon 0295 056 500.

 

Yhteystiedot:

Hankevastaava

Helena Repo

044-5118407

helena.repo@siikalatva.fi

Hanketyöntekijä

Toni Heikkonen

044-5118405

toni.heikkonen@siikalatva.fi