Terve Siikalatva

Siikalatva kuuluu yhdessä Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kuntien kanssa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) Terve Kunta-verkostoon. Terve Kunta -verkoston toiminnan tavoitteena on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sairauksien ehkäisy. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä verkostokuntien terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintamuotoja ja toiminnan arviointia. Verkosto tuottaa ja välittää kokemuksellista tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista sekä kuntien ja seutukuntien välillä että valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Terve Kunta - verkosto on perustettu vuonna 1996. Verkosto toteuttaa Terveys 2015 -kansanterveysohjelman ja WHO:n Healthy Cities -kansallisten verkostojen tavoitteita. Lisätietoja Terve Kunta - verkostosta löydät THL:n Internet-sivuilta. Haapaveden -Siikalatvan seutukunnan kunnat on hyväksytty Terve Kunta -verkoston jäseneksi vuoden 2008 alussa.

Terve Siikalatva -työryhmä:

Siikalatvalla toimii terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä, Terve Siikalatva-työryhmä. Ryhmän kokoonpano on poikkihallinnollinen koostuen kunnan eri hallinnonalojen johtavista viranhaltijoista sekä luottamushenkilöistä.

Terve Siikalatva- työryhmä kokoontuu kuukausittain ja tarvittaessa työryhmä käsittelee yhdessä seutukunnan muiden Terve Kunta-ryhmien; Terve Haapavesi – ja Terve Pyhäntä- työryhmän kanssa koko seutukuntaa koskevia asioita.

Terve Siikalatva -työryhmän jäsenet:

Tuomo Haapalahti, pj. (kunnanjohtaja)
Terttu Piippo, siht. (hyvinvointikoordinaattori, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi)
Kaisa Louet (kunnanvaltuuston pj.)
Pirkko Pehkonen (kunnanhallituksen pj.)
Pekka Lämsä (hallintojohtaja)
Raimo Tieva (sivistys- ja perusturvajohtaja)
Aimo Lehmikangas (Kehitys- ja tekninen johtaja)
Hilkka Ihalainen (talousjohtaja)
Antti-Jussi Vahteala (perusturvajohtaja, sos. ja terveyspiiri Helmi)
Ritva Hantula (terveyspalvelupäällikkö, sos. ja terveyspiiri Helmi)
Eija Komulainen (Terveempi Pohjois-Suomi2-hanke, Helmen projektipäällikkö)

Terve Siikalatva-työryhmän tehtävät:

• seuraa ja arvioi alueen väestön hyvinvointitietoa väestöryhmittäin sekä laatii kunnalle vuosittaisen hyvinvointisuunnitelman ja laajemman hyvinvointikertomuksen valtuustokausittain
• koordinoi, tukee, seuraa ja arvioi hyvinvointistrategioiden toimeenpanoa
• tuo terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiat näkyviksi
• valmistelee terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asioita kuntien päätöksentekoon
• koordinoi terveyden ja hyvinvoinnin hanketyötä
• osallistuu Terve Kunta- verkostotyöhön
• välittää terveyden ja hyvinvoinnin tietoja sekä osaamista hyvinvointitietojen lukemiseen alueen päättäjille ja asukkaille

Yhteyshenkilö:

Hyvinvointikoordinaattori Terttu Piippo,
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi,
gsm 044 7591 676, terttu.piippo@haapavesi.fi

Liitteet:

Siikalatvan hyvinvointiraportti 2014 ja -suunnitelma 2015(pdf)

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan lasen ja nuorten hyvinvointistrategia 2007-2011

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia 2009-2012

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointistrategia 2007-2012(päivitetään)

Haapaveden Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia 2009-2012 (päivitetään)

Mielenterveys, päihde, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn strategia