Rakentamisen luvat

Rakentamisen luvat

Rakennustarkastaja Keijo Vähä
p. 044-5118 615
Sijaisena Terhi Tuomela (3.11.2017 alk.)
p. 044-5118 614
Siikalatvan kunnantalo
Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
sähköposti:  rakennusvalvonta@siikalatva.fi

Rakennusluvan hakeminen

Lupahakemus jätetään toiminta-aluejaon mukaisesti.
Rakennuslupahakemus tulee hakea riittävän ajoissa, rakennusluvan käsittelyyn tulee varata aikaa vähintään 14 vuorokautta.

Lupahakemuksessa tarvittavat liitteet:

1. Lupahakemuskaavake
2. Hallintaoikeus
3. Kartta rakennuspaikasta
4. Pääpiirustukset
5. Rakennushankeilmoitus RH1
6. Vastaavan ja/tai erityisalojen työnjohtajan hyväksyminen
7. Kiinteistön liittyminen vesi- ja viemärilaitokseen
8. Talous- ja jätevesien käsittely ja johtaminen
9. Naapurien kuuleminen
10. Naapurien suostumus
11. Energiatodistus
12. Paloviranomainen

Rakennuslupa-asiakirjat - sivun oikeassa reunassa

Hakuohjeet rakennuslupahakemusta varten

Hakuohjeet poikkeamisluvan hakemiseksi

Liitteet 1 ja 2
Liite 3
Liite 4

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut ja maksuperusteet