Rakennusluvan hakeminen

Lupahakemus jätetään toiminta-aluejaon mukaisesti.
Rakennuslupahakemus tulee hakea riittävän ajoissa, rakennusluvan käsittelyyn tulee varata aikaa väh. 14 vuorokautta.

Lupahakemuksessa tarvittavat liitteet:

1. Lupahakemuskaavake
2. Hallintaoikeus
3. Kartta rakennuspaikasta
4. Pääpiirustukset
5. Rakennushankeilmoitus RH1
6. Vastaavan ja/tai erityisalojen työnjohtajan hyväksyminen
7. Kiinteistön liittyminen vesi- ja viemärilaitokseen
8. Talous- ja jätevesien käsittely ja johtaminen
9. Naapurien kuuleminen
10. Naapurien suostumus
11. Energiatodistus
12. Paloviranomainen

LUE TARKEMPI SELOSTUS RAKENNUSLUPAAN TARVITTAVISTA LIITTEISTÄ TÄSTÄ (PDF)